Husbankkonferansen i Nord 2020

Start: 23. september 2020 09:00
Slutt: 28. oktober 2020 11:00
Sted: Seks webinarer på Teams, lenke sendes dagen før
Pris: Gratis

Husbankkonferansen i Nord har blitt en viktig møteplass for folk som jobber med bolig- og bomiljø i Troms og Finnmark. Her blir det inspirerende foredragsholdere og innlegg fra dyktige fagfolk fra kommuner, stat, bransje og FOU-miljø. Konferansen blir delt opp i seks webinar som gjennomføres på Teams i tidsrommet 23. september–28. oktober.

 

Boligpolitikken er viktig for samfunnsutviklingen i nord. Vi ønsker å motivere kommunene til å ta boligsosiale hensyn, både i plan og metode. Målet er å skape byer og tettsteder der det er godt å bo og leve for alle. Vi vil også berøre FNs bærekraftmål, og hvordan kommunene kan implementere disse i boligpolitikken.

Tidspunkt: kl 09-11
Påmeldingsfrist 22. sept. kl 08.  

Meld deg på her

Program

 • Hvilken rolle har Fylkesmannen overfor kommunene i arbeidet med å implementere FNs bærekraftsmål?
  v/Fylkesmannen i Troms og Finnmark
 • Implementering og gjennomføring av FNs bærekraftsmål i kommunens boligpolitikk v/Lars Bjerke, kommunaldirektør, Asker kommune
 • Pause
 • Hvordan er kommunene i Nord rustet til å implementere arbeidet med FNs bærekraftsmål i samfunnsutviklingen?
  v/ Kjell Arne Røvik, professor, Norges Arktiske Universitet (UiT)
 • Husbankens arbeid med FNs bærekraftsmål
  v/Osmund Kaldheim, administrerende direktør, Husbanken

Tidspunkt: kl 09-11
Påmeldingsfrist 29. sept. kl 08.  

Meld deg på her

Program

 • Fafo-rapport: Trøbbel i grenseflatene
  v/Inger Lise Skog Hansen, forsker, Fafo
 • Erfaringsrapport: 0–24 samarbeidet
   v/Rita-Alise Porsanger-Moen, prosjektleder, Fylkesmannen i Troms og Finnmark
 • Pause
 • Barnekonvensjonen i et boligsosialt perspektiv 
  v/Rita-Alise Porsanger-Moen, prosjektleder, Fylkesmannen i Troms og Finnmark
 • Barna først og startlån
  v/Edle Holt, seniorrådgiver, Husbanken

 

Tidspunkt: kl 09-11
Påmeldingsfrist 6. okt. kl 08.  

Meld deg på her 

Program

 • Hva er leie til eie?
 • Hvordan gjorde vi det? Muligheter og utfordringer
 • Pause 
 • Hva skal til?

 

 

Tidspunkt: kl 09-11
Påmeldingsfrist 13. okt. kl 08. 

Meld deg på her 

Program 

 • Hvordan løse problemstillinger? 
  v/Distriktssenteret 
 • Hvordan bruke startlån?
 • Pause
 • Kommunale boliger – et uforløst potensiale
  v/Johan Vaseli, rådgiver, Husbanken nord, Hammerfest

Tidspunkt: kl 09-11
Påmeldingsfrist 20. okt. kl 08. 

Meld deg på her

Program 

 • Forskningsrapport/bo-levekår for psykisk utviklingshemmede
  v/Kim Astrup, forsker II, OsloMet
 • Husbankens strategi for arbeidet med unge uføre
  v/Osmund Kaldheim, administrerende direktør, Husbanken
 • Pause
 • Unge uføre – eie egen bolig – eksempel på prosjekt

 

Tidspunkt: kl 09-11
Påmeldingsfrist 20. okt. kl 08. 

Meld deg på her 

Program

 • Husbankens perspektiv på boligsosialt arbeid og plan v/Per Olaf Skogshagen
 • Kommunenes utfordringsbilde og Fylkesmannens rolle i boligsosial planlegging
  v/Fylkesmannen i Troms og Finnmark
 • Pause 
 • Hvordan kan kommunen bruke FNs bærekraftmål for å ivareta boligsosiale hensyn i planlegging?