Husbanken oppgraderer ekstranett 4. juni

Det er mer enn 15 år siden dagens ekstranett gikk på luften, og nå er arvtageren klar. Det er en ny og forbedret teknisk løsning med oppgradert design.

Som bruker av ekstranett vil du kunne logge på som før – både nettadressen og påloggingsinformasjon er det samme som for dagens løsning, men landingssiden vil se litt annerledes ut. På landingssiden finner du som vanlig dine tilganger til Husbankens systemer og kan klikke deg rett videre.

 

Du får som før informasjon og viktige meldinger på landingssiden. Ved spørsmål, kontakt brukerservice@husbanken.no.