Webinar: Forvaltningsloven og startlån

Vi går gjennom Forvaltningslovens betydning for behandling av søknader om startlån, saksbehandlingstid og klagebehandling av startlån.

Start: 07. desember 2022 10.00
Slutt: 07. desember 2022 12.00
Sted: Webinar på Teams
Pris: Gratis
Webinaret er for kommunale beslutningstakere og saksbehandlere som jobber med startlån, og klagenemda i kommuner i Innlandet, Oslo og Viken.
Påmeldingsfrist: 05. desember 2022 23.30

Husbanken øst, i samarbeid med Statsforvalteren i Innlandet og Bolig for velferd Innlandet, inviterer til webinar om Forvaltningsloven.

Program:

  • Gjennomgang av Forvaltningsloven
  • Klagebehandling
  • Saksbehandlingsfrister
  • Orientering om en uttalelse fra Sivilombudet i en sak om startlån
  • Rutiner for behandling av klager og saksbehandlerfrister i startskudd
  • Spørsmål til foredragsholderne

Presentasjoner sendes ut i etterkant av arrangementet.

Har du spørsmål, kontakt: post@husbanken.no