Flere boliger i distriktene

Start: 11. mai 2021 09.00
Slutt: 11. mai 2021 11.30
Sted: Webinar på Teams
Pris: Gratis
Målgruppe: Åpent for alle
Påmeldingsfrist: 11. mai 2021 09.00

Kommuner i Distrikts-Norge har behov for flere tilgjengelige boliger for eldre og boliger for arbeidstakere. På dette webinaret vil vi presentere mulighetene som ligger i Husbankens virkemidler, og hvordan de kan brukes til å utvikle boliger i distriktene.

Program

  • Mulighetene i Husbankens virkemidler v/Osmund Kaldheim, adm.dir i Husbanken. 
  • Slik bruker vi startlån og Husbankens virkemidler for bosetting i Karlsøy kommune.
  • Aldersvennlig boligplanlegging i Vegårshei – boliggjøringa av eldreomsorgen i et stedsutviklingsperspektiv v/kommuneplanlegger Chantel van der Linden.
  • Et nytt ruralt bygdesamfunn under utvikling. Bli bedre kjent med prosjektet Bygdekanten på Stokkøy i Åfjord kommune i Trøndelag v/ gründerne Ingrid Langklopp og Roar Svenning. 
  • Derfor er boligsatsinger viktig for distriktene v/Kjell Arne Røvik. Røvik er norsk organisasjonsforsker. Han er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Tromsø og professor II ved Universitetet i Stavanger.

Bakgrunnen for konferansen er satsingene «Aldersvennlige boliger og bomiljø i distriktene" og «Kommunale boliger – et uforløst potensial». Her deltar henholdsvis 12 og 7 kommuner fra distriktene i nettverk med formål om å:

  • Bedre kommunenes boligplanlegging for eldre.
  • Øke kommunenes kompetanse og gjennomføringsevne for bruk av startlån som et ledd økt sirkulasjon i boligmarkedet.

Kommunene i distriktene har utfordringer knyttet til boligsituasjonen uavhengig av målgrupper, og i mange distriktskommuner er kommunen som organisasjon kanskje den viktigste aktøren i boligmarkedet, på grunn av mangel på private aktører. Kommuner som tar en aktiv rolle, utvikler planer, økonomiske insentiver eller kommuniserer godt med markedene, kan styrke og påvirke aktørene i de lokale boligmarkedene og slik finne løsninger.