Erfaringskonferanse om aldersvennlige boliger og bomiljø i distriktene

I et treårig prosjekt samarbeider Husbanken og Distriktssenteret med 12 kommuner over hele landet som har utfordringer med tynne boligmarkeder. På denne konferansen deler kommunene sine erfaringer.

Start: 29. mars 2023 10.00
Slutt: 29. mars 2023 16.00
Sted: Thon Hotel Nordlys, Bodø
Pris: Se informasjon lengre ned på siden
Konferansen passer for ansatte som jobber med boligutvikling, boligplanlegging, ansatte i helse- og omsorgssektoren, både på strategisk og operativt nivå.
Påmeldingsfrist: 15. mars 2023 23.30

På konferansen vil du få høre om hvordan kommunen kan:

  • planlegge for å legge til rette for bærekraftig boligutvikling for eldre i de kommende årene
  • ta grep for å sikre gjennomføring av utbygging av aldersvennlige boliger i privat regi
  • jobbe med tilpasning av eksisterende boliger

I tillegg får du presentert erfaringer fra konkrete utbyggingsprosjekter, der kommunen har tatt en aktiv rolle i realiseringen av boligene.

Alle konferansedeltagere inviteres til å delta på festmiddag kl. 19 kvelden før konferansen. 

Husbanken og Distriktssenteret dekker deler av konferanseavgiften. Priser for deltakelse på konferansen er:

  1. Kun konferanse 29. mars: Gratis 
  2. Festmiddag 28. mars og konferanse 29. mars: 700 kroner
  3. Festmiddag 28. mars, konferanse 29. mars og overnatting 28.-29. mars: 2000 kroner

Her kan du lese mer om prosjektet "aldersvennlige boliger og bomiljø i distriktene".