Elverum: Tilpasse bustaden – ei investering for framtida

Den nye reforma «Bu trygt heime» set planlegging for alderdommen høgt på dagsorden. Skal ein bli buande som før, tilpasse bustaden eller flytte? Vi ønsker deltakarar frå heile landet velkommen til konferanse. 

Start: 28. november 2023 10.00
Slutt: 28. november 2023 15.00
Sted: Terningen Arena, Elverum
Pris: Konferansen inkludert lunsj er gratis. Reise og eventuelt opphald må dekkast av den enkelte.
Konferansen er for tilsette og beslutningstakarar i kommunar i heile landet, og andre med interesse for feltet.
Påmeldingsfrist: 20. november 2023 12.00

Avgjersla som den enkelte tek, kan ha mykje å seie for både livskvaliteten til den enkelte, for eldreomsorga og økonomien i kommunen.

I samband med den nye reforma inviterer Husbanken og NAV Hjelpemiddelsentral og tilrettelegging til nasjonal konferanse om planlegging for alderdommen og behov for endringar i busituasjonen. Konferansen vil ha eit særskild fokus på tilpassing av bustad, og korleis kommunane arbeider og kan arbeide med dette.

Du vil få vite meir om

  • økonomiske verkemidlar frå NAV og Husbanken
  • organisering og bustadrådgjeving
  • gode eksempel og tips frå andre kommunar
  • eldrebustadpolitikk i kommunane – kva seier forskinga?

Programmet kjem.

Har du spørsmål? Kontakt oss på e-post post@husbanken.no