Boligsosiale webinarer i sør

Trenger du mer kunnskap og erfaring om boliger for personer med utviklingshemming, boliger for flyktninger og boligmeldinga? Da kan denne webinarrekka være aktuell for deg.

Start: 24. oktober 2024 09.00
Slutt: 24. oktober 2024 11.00
Sted: Digitalt
Pris: Gratis
Webinarene er for alle som arbeider innenfor boligsosialt arbeid, helse- og omsorgsarbeid, kommunalt planarbeid, sosialt arbeid, barneverntjenesten, flyktningtjenesten, frivillige og brukerorganisasjoner.

Her vil vi få erfaringer på det boligsosiale arbeidet fra aktuelle kommuner og kompetansemiljø. Det vil gi deg innsikt og kunnskap for å kunne hjelpe mennesker til et trygt og varig hjem. 

Det er Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Statsforvalteren i Agder og Husbanken sør som inviterer til disse webinarene.

Tidspunkt og tema

Torsdag 24. oktober: Boliger for personer med utviklingshemming
Torsdag 31. oktober: Boliger for flyktninger
Torsdag 7. november: Boligmeldinga

Hold av datoene! Program og påmelding kommer i slutten av august.