Boligsosial lederkonferanse: Trygge leieforhold

Start: 18.11.2021 09.00.00
Slutt: 18.11.2021 13.00.00
Sted: Webinar på Teams
Pris: Gratis
Webinaret er for politisk og administrativ ledelse og andre andre ansatte i kommunene, fylkeskommunene, statsforvalterne og aktører i leiemarkedet
Påmeldingsfrist: 17.11.2021 09.00.00

De fleste i Norge eier boligen de bor i. For de som ikke kan eller vil kjøpe sin egen bolig, skal leie være et godt og trygt alternativ. På årets heldigitale boligsosiale lederkonferanse skal vi dele erfaringer og inspirere hverandre.

På denne digitale konferansen konsentrerer vi oss om kommunale utleieboliger. Kommuner skal dele erfaringer og problemstillinger de møter i sitt arbeid med kommunale utleieboliger. Det skal vises eksempler på hvordan noen kommuner har løst sine utfordringer og gi inspirasjon til gode løsninger. Det skal være eksempler både fra store og små kommuner.

Mer detaljert program kommer.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS og Husbanken er arrangører. Den digitale konferansen er aktuell for politisk og administrativ ledelse og andre ansatte i kommunene, fylkeskommunene og statsforvalterne, samt aktører i leiemarkedet.