Boligbygging i distriktene: Handlingsrom og virkemidler

Hvordan kan kommunen samarbeide med Husbanken, lokale banker og andre aktører for å bidra til god tilgang på boliger i distriktene? Konkrete eksempler på prosjekter og samarbeid vil bli presentert, deriblant tiltak for bosetting av flyktninger.

Start: 09. juni 2022 10.00
Slutt: 09. juni 2022 12.00
Sted: Webinar på Teams
Pris: Gratis
Webinaret er primært for kommuner og andre aktører i Viken og Innlandet
Påmeldingsfrist: 08. juni 2022 16.00

Foreløpig program

Velkommen v/Eva Milde, regiondirektør i Husbanken

Tilgang og pris på boligfinansiering i distriktene – presentasjon av rapporten, v/Endre Jo Reite, direktør personmarked i BN Bank

Hvordan kan Husbanken tilføre verdi i distriktskommunene? Helhetlig virkemiddelbruk og tilskudd til bosetting av flyktninger, v/Helene Jordheim i Husbanken

Kort pause kl. 10.50

Boligprosjekter og eksempler ut ifra ulike aktører sitt ståsted:

  • Rekrutteringsboliger som distriktspolitisk virkemiddel, v/Roger Johansen, kommunalsjef i Skjåk kommune
  • Hva kan lokalbanken bidra med? Muligheter og utfordringer, v/Tony Kjøl, regionbanksjef i Skue Sparebank 
  • Erfaringer fra bosetting av flyktninger, v/ Kristoffer Grette, kommunalsjef i Nore og Uvdal kommune 

Vi sender ut deltakerlenke dagen i forveien. 

Velkommen til det siste webinaret i regi av Husbanken øst før sommeren!