Veileder for Husbankens grunnlån

Denne veilederen er til hjelp for alle som skal søke grunnlån. Veiledningsteksten utfyller våre retningslinjer og er til hjelp i forståelsen av regelverket.

Bruk av veilederen

Retningslinjene er gjengitt i farget boks ved innledningen til hvert kapittel. Ved å klikke på lenkene under kommer du til hvert enkelt kapittel i veilederen.
 

1. Formål

2. Låntaker

3. Hva kan det gis lån til
3.1 Oppføring av nye boliger
3.2 Oppgradering av boliger
3.3 Ombygging til boliger
3.4 Kjøp og oppgradering av brukt bolig, refinansiering av boliglån
3.5 Kjøp av boliger til utleie for prioriterte grupper
3.6 Barnehager
3.7 Studentboliger
3.8 Omsorgsboliger, sykehjem og lokaler for omsorgstiltak

4. Prioriteringer

5. Vurdering av lånsøker m.m.
5.1 Personlige lånsøkere
5.2  Juridiske lånsøkere

6. Vurdering av sikkerhet
6.1 Seksjonering i kombinerte bolig- og næringsbygg
6.2 Sideordnet prioritet
6.3 Etterstående prioritet
6.4 Tilleggssikkerhet

7. Kvalitetskrav
7.1 Universell utforming
7.2 Energi og miljø
7.3 Forbilde- og pilotprosjekter
7.4 Oppgradering

8. Spesielle krav ved kommunalt disponerte utleieboliger

9. Vurdering av areal og kostnader

10. Låneutmåling
10.1  Utbyggere
10.2  Privatpersoner
10.3  Borettslag
10.4  Kommuner

11. Kontrakter
11.1  Generelt

12. Rente- og avdragsvilkår

13. Overgangsbestemmelser

14. Klageadgang

15. Saksgang og søknadsprosedyrer
15.1   Bygge eller oppgradere egen bolig
15.2   Utbyggere, borettslag og andre selskaper som skal oppgradere bolig
15.3   Utbyggerprosjekt – bygge boliger for videresalg
15.4   Utbyggers oppgaver ved salg av husbankfinansierte boliger
15.5   Kjøp av bolig i utbyggerprosjekt
15.6   Tilsagn til personlige søkere
15.7   Tilsagn til utbygger som bygger boliger for videresalg
15.8   Igangsetting
15.9   Byggeperioden
15.10 Søknad om utbetaling
15.11 Stikkprøvekontroll
15.12 Markedsføring