Grunnlån - overgangsordning i 2017

For deg som søker grunnlån i 2017 er det ulike dokumentasjonskrav til søknadene avhengig av om byggesaken omfattes av de nye energikravene i TEK10, eller ikke. 

For prosjekter som følger de nye energikravene i TEK10 er det ikke behov for ytterligere dokumentasjon. 

For prosjekter med gammel byggesøknad som ikke følger de nye energikravene i 10, gjelder dokumentasjonskravet til energi/miljø fortsatt.
 


I realiteten betyr dette at prosjekter fortsatt må ha de samme kvalitetskriteriene – men kravet til dokumentasjon for energitiltak faller bort for prosjekter med ny byggesøknad.

Grunnlånet vil fortsatt ha de samme kravene til universell utforming uavhengig av overgangsordningen, og kvalitetstiltakene for universell utforming må fortsatt dokumenteres i den innsendte søknaden.

Unngå forsinkelser i saksbehandlingen

For at saksbehandlingen skal gå så raskt og effektivt som mulig, må søknaden være komplett. Tegningene må vise at alle krav til universell utforming er oppfylt, og all nødvendig dokumentasjon må være vedlagt. Dersom søknaden har feil eller mangler, vil saksbehandlingen settes på vent inntil all nødvendig dokumentasjon er mottatt.

Husbanken ønsker effektiv saksbehandling og gode prosjekter, så vi oppfordrer søkere til en ekstra kvalitetssjekk av søknaden før den sendes til oss!

Om Husbankens krav til universell utforming og tilgjengelighet.

Alle prosjekter som mottar grunnlån til oppføring skal følge kravene i Norsk Standard NS11001-2:  «Universell utforming av byggverk. Del 2: Boliger» og kravene ihht. Husbankens veileder til grunnlån. Universell utforming er en kvalitet ved boliger som gjør den brukbar for flere mennesker, i flere deler av livet. Kvaliteten blir best dersom hensynet til universell utforming blir ivaretatt fra starten av prosjekteringen.


Vær spesielt oppmerksom på disse punktene ved planlegging av universell utforming i boligen:

 • Soverom
  Alle boliger som finansieres med grunnlån fra Husbanken skal ha parsengsrom med plass til en parseng på minst 160x210 cm og følgende krav må oppfylles: På den ene langsiden skal det være plass til snusirkel for rullestol med diameter 150 cm. Det skal være minst 90 cm passasjebredde frem til vindu, og foran skap skal det være nødvendig betjeningsareal for rullestolbruker. I tillegg skal det være minst 60 cm passasjebredde på den andre siden av sengen. Vinduet må være slik plassert at det kan åpnes av person i rullestol. For øvrige soverom må følgende krav oppfylles: Plass til en enkeltseng av størrelse min 90x210 cm og plass til snusirkel for rullestol med diameter 150 cm.
Soverom med uu

 • Sideplass dører
  Slagdører skal ha 50 cm fri sideplass ved låskanten der man trekker til seg døren, og 30 cm sideplass der man skyver fra seg døren. Skyvedører skal ha 30 cm fri sideplass ved alle fire sidene av døren.
 • Korridor inne i boligen
  Dersom korridoren har dør på langsiden, skal korridoren være min 150 cm bred
 • Bad
  Bad skal ha plass til en uhindret snusirkel med diameter 150 cm utenfor møbleringssonen. Det skal være minst 90 cm fri sideplass på den ene siden av vannklosettet og minst 20 cm på den andre siden. Det skal være plass til vaskemaskin/ tørketrommel i tilgjengelig baderom eller i eget tilgjengelig vaskerom. Dersom en har eget vaskerom skal dette ha plass til uhindret snusirkel med diameter 150 cm utenfor møbleringssonen.
 • Bod
  Innvendige boder skal ha trinnfri adkomst og passasjebredde på min 90 cm. Dørene skal være utadslående eller skyvedører.
 • Terskler
  Det skal være trinnfritt fra gulv ute, til gulv inne (terrassedør og inngangsdør). Det skal ikke være nivåforskjell mellom rom inne i boligen. Må en likevel benytte terskler skal de være avfaset, og ikke bygge mer enn 25 mm over gulvnivået.