Ny elektronisk søknad for grunnlån og tilskudd til utleieboliger

Fra 3. mai kan du søke om grunnlån og tilskudd til utleieboliger elektronisk. Husbanken lanserer en ny e-søknad som kan benyttes av kommuner, borettslag og bransjeaktører.

Personlige søkere kan ikke bruke den elektroniske søknaden, de må inntil videre søke på papir.

Den nye e-søknaden for grunnlån og tilskudd til utleieboliger forenkler søknadsprosessen ved å lede deg gjennom utfyllingen og ved å automatisk fylle ut informasjon om bygg og boliger i søknaden din. Informasjonen hentes fra eiendomsregisteret som inneholder alle registrerte opplysninger om bygg og boliger for hele landet.

I den nye elektroniske søknaden vil du få oversikt over tidligere innsendte søknader og du kan lagre uferdige søknader og ferdigstille de på et senere tidspunkt. 

I den nye løsningen kan du søke om kjøp, oppføring, oppgradering og ombygging og kombinasjoner av disse ihht. våre låneregler.

Søk grunnlån elektronisk på Husbanken.no