Kontaktinformasjon - grunnlån

Innsending av lånesøknad (kommuner):

Send lånesøknad med nødvendige vedlegg til:informasjon
post@husbanken.no

Søknad og vedlegg til søknad sendes inn som digitale filer, og organisert i følgende rekkefølge:

  1. Søknadsskjema
  2. Tegninger
  3. Varmetapsberegning
  4. Øvrige dokumenter

Alternativt kan papirsøknad sendes til: Husbanken. Postboks 1404. 8002 Bodø


Kontakt Husbankens regionkontor

Oversikt over Husbankens regionkontor finner du på denne siden.