Grunnlån for kommuner

Kommunen kan søke grunnlån til finansiering av kjøp og bygging av nye boliger, eller oppgradering. Grunnlån kan kombineres med tilskudd til utleieboliger.

 sjekkliste med hake

Kriterier for grunnlån

Formål, arealgrenser, kvalitetskrav, låneutmåling etc. 

 nettbrett og hånd

Søknad og saksgang

Kort om søknadsprosessen og saksgangen.

Spørsmålstegn 

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på hva andre lurer på om grunnlån.