Grunnlån for kommuner

Kommunen kan søke grunnlån til finansiering av kjøp og bygging av nye boliger, eller oppgradering. Grunnlån kan kombineres med tilskudd til utleieboliger.