Grunnlån for privatpersoner

Grunnlån er for deg som skal oppgradere eksisterende bolig, eller bygge nytt. Grunnlån har gunstige betingelser og passer for deg som er opptatt av miljø, lavt energibehov og som ønsker en bolig som er brukbar i alle livsfaser.

Søk grunnlån 

dokumenterFyll ut søknadskjema og send til Husbanken:

Søknadsskjema oppføring - personlige lånetakere (Bokmål) - (Nynorsk)
Søknadsskjema oppgradering - personlige lånetakere (Bokmål) -  (Nynorsk)
Mer informasjon under søknad og saksgang

Utropstegn i sirkel

Viktig

For søknad om utbetaling, må du benytte søknadskjema:
Søknad om utbetaling (Bokmål) - (Nynorsk)

Kommuner og bransjeaktører søker elektronisk. 
Slik søker du.

 

 informasjon

Kort om grunnlån

Alle kan søke grunnlån til oppgradering og nybygg.

 sjekkliste med hake

Kriterier for grunnlån

Arealgrenser,  kvalitetskrav, låneutmåling etc. 

 dokumenter

Søknad og saksgang

Kort om søknadsprosessen og saksgangen.

Veiledninger og verktøy til deg som skal søke 

Veiledere
Veileder for grunnlån (pdf)
Veileder for oppgradering av bolig (pdf)
Retningslinjer for grunnlån

Verktøy
Varmetapskalkulator
Lånekalkulator