Veilederen for grunnlån er revidert

Husbanken har revidert veilederen og søknadsskjemaer for grunnlån. Vi anbefaler deg som skal søke om grunnlån om å se nærmere på den reviderte veilederen.

Her er noen av de viktigste endringene.

Krav til heis
Husbanken får ofte spørsmål om prosjektering av heis i boligbygninger. Du finner nå en mer detaljert beskrivelse av hva Husbankens krav er på side 13 i veilederen.  

Maksimal belåningsgrad på 85 prosent
Husbanken minner samtidig om at maksimal belåningsgrad for en eiendom er på 85 prosent av antatt omsetningsverdi. Men det er noen unntak. Alle lån (unntatt startlån) med pant i eiendommen tas med i beregningen av belåningsgraden. Dette gjelder både tidligere opptatte lån og lån som blir gitt i det prosjektet Husbanken er med på å finansiere. 

Hvis kommunen er låntaker, kan belåningsgraden på eiendommen likevel utgjøre inntil 100 prosent av antatt omsetningsverdi. Ved oppgradering kan belåningsgraden være på inntil 90 prosent av antatt omsetningsverdi. Du finner mer informasjon om belåningsgrad på side 20 i veilederen.   

Utleieboliger med kommunal tilvisningsrett

Husbanken kan gi grunnlån til oppføring og kjøp av utleieboliger til foretak som har som formål å eie, forvalte og leie ut boliger. Det er en forutsetning at foretaket inngår en tilvisningsavtale og samarbeidsavtale med kommunen. Du finner mer informasjon om tilvisingsavtaler på side 6 i veilederen

Se også:

Mer informasjon om tilvisingsavtaler

Kommunene oppfordres til å ta i bruk eksisterende bolig- og bygningsmasse for å bosette flyktninger