Bransjeaktører og kommuner bør søke om grunnlån digitalt

Husbanken råder alle bransjeaktører og kommuner som søker om grunnlån til å sende inn søknaden digitalt.

Dokumentene blir håndtert digitalt av Husbanken i forbindelse med saksbehandlingen. Tegninger og dokumenter blir som regel utarbeidet digitalt og disse kan gjerne oversendes på e-post i forbindelse med søknaden. Husbanken har ikke behov for papirkopier av disse.

Søknad fra bransjeaktører skal sendes til soknad@husbanken.no

Les mer om hvordan du går frem ved søknad om grunnlån

 
-Heldigitale tegninger forenkler saksbehandlingen, sier rådgiver May Perly Wigdal i Husbanken.

Privatpersoner må av personvernhensyn sende søknaden i posten til:

Husbanken
Postboks 1404
8002 Bodø