Oslo: Lanseringskonferanse om ny norsk boligforskning 2018

Start: 08. mars 2018 10:00
Slutt: 08. mars 2018 14:00
Sted: Litteraturhuset i Oslo, sal Wergeland
Pris: Gratis, men reise og opphold må dekkes av den enkelte
Påmeldingsfrist: 01. mars 2018 23:59

Konferansen arrangeres i samarbeid mellom Husbanken og Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og smakebiter fra det siste innen norsk boligforskning bli presentert.

Smakebiter av ny norsk boligforskning 2018

09.30 Registrering/kaffe 
10.00 Velkommen ved Husbanken/KMD
   
Tema 1: Kommunalt disponerte utleieboliger – behov og praktiske løsninger
10.15 Beregning av behov for kommunalt disponerte utleieboliger 
v/ Rambøll, Hege Hellvik og Jon Martin Sjøvold
10.40 Bosetting av flyktninger – Kommunale strategier i lokale boligmarkeder 
v/NIBR
11.00

Gjennomstrømming eller bostabilitet – Barnefamilier i kommunale boliger
v/NTNU samfunnsforskning: 

11.30 Lunsj og mingling
 
 Tema 2: Boligsosiale virkemidler i sammenheng – utvikling og nyskaping
12.20 Evaluering av boligsosiale virkemidler 
v/Vista analyse Tyra Ekhaugen:
12:50
Lønnsomhet i tilvisningsprosjekter 
v/Ernst & Young, Stian Haugen
13:10 Erfaringer fra forsøk med velferdslab i Asker kommune
v/Proba
13:30
Metodeutvikling for morgendagens generasjonssamfunn
v/So central
13:50 Avslutning og vel hjem