Utlyste forskningsoppdrag fra Husbanken

Husbankens forskningsoppdrag blir kunngjort via på Mercell og offentliggjøres på Doffin.

De fleste av Husbankens FoU-oppdrag kunngjøres i løpet av 1. kvartal hvert år. Alle oppdrag blir kunngjort gjennom Mercell og offentliggjøres på Doffin. Tilbydere må registrere seg i Mercell og levere tilbud elektronisk.

Valg av tilbydere

Husbanken legger vekt på oppdragsforståelse og kvalitet ved valg av tilbud. Forskningen skal utvikle kunnskap med bakgrunn i solide analytiske rammeverk forankret i teori og empiri. I tillegg vil gjennomføringsevne i form av erfaring fra liknende oppdrag og tilbudt kompetanse legges vekt på.