Arendal: Frivillig sektor og boligsosialt arbeid

Start: 29. november 2017 11:00
Slutt: 29. november 2017 14:00
Sted: Eureka kompetanse, Kystveien 2, Arendal
Pris: Gratis

Mange etterspør økt involvering av frivillig sektor i velferdstjenester. Hvordan passer ambisjonen om dette i kommunenes arbeid? Hvilke rammevilkår har frivilligheten for involvering på det boligsosiale området? Og hvordan kan statlige aktører legge forholdene til rette for økt involvering av frivillige aktører og sosiale entreprenører på det boligsosiale området?

Dette er spørsmål som tas opp når forskning møter praksis på Husbankens seminar med kunnskapsutvikling som formål.

11.00  Enkel lunsj
11.30  Velkommen v/Husbanken
11.35   Uni Research Rokkansenteret v/ forskningsleder Tord Skogedal Lindén presenterer funn fra rapporten "Roller og rammevilkår for frivillig sektor i boligsosialt arbeid"
12.20  Pause
12.30  Kommentarer v/ Lisbeth Iversen, seniorrådgiver, leder av Med Hjerte For Arendal-nettverket og Off. PhD-kandidat ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)
13.00   Kommentarer v/ Jan Ivar Ekberg, prosjektleder i A-larm
13.30  Pause
13.40   Refleksjon, plenumsdiskusjon
14.00  Oppsummering v/ Husbanken (slutt ca. 14.15) 

Uni Research Rokkansenterets rapport «Roller og rammevilkår for frivillig sektor i boligsosialt arbeid» utgjør andre del av et prosjekt om frivillig sektor og boligsosialt arbeid, som har beskrevet og undersøkt tre roller for frivillig sektor: tradisjonelle ideelle organisasjoner, småskalafrivillighet, sosial innovasjon og sosialt entreprenørskap.

På møtet presenterer forsker Tord Skogedal Lindén rapporten, og to innovative aktører på området – Lisbeth Iversen fra prosjektet «Med hjerte for Arendal» og Jan Ivar Ekberg fra bruker- og pårørendeorganisasjonen A-larm – reflekterer over forskningsfunnene og knytter disse til egen praksis.