Bolig og innbyggerskolen i Ringsaker kommune

Boligskole startet som pilot-prosjekt i 2012 i forbindelse med boligsosialt utviklingsprogram i kommunen. Programleder inviterte til samarbeid mellom flyktningeteamet, voksenpedagogisk senter, boligavdelingen og servicesenteret. Bosetting av flyktninger krever et tverretatlig samarbeid, og det koordinerende ansvaret ledes av boligsosial enhet i servicesenteret.

 1. Boligskolen: teoritimen

  Boligskolen: teoritimen

  Fotografi: Ringsaker kommune       

 2. Politiet forteller

  Politiet forteller

  Fotografi: Ringsaker kommune       

 3. Brannundervisning i på feltet

  Brannundervisning i på feltet

  Fotografi: Ringsaker kommune       

 4. Busstur i Ringsakers geografi

  Busstur i Ringsakers geografi

  Fotografi: Ringsaker kommune       

Teori og praksis

Undervisningen består av en teoretisk gjennomgang, praktiske øvelser, som for eksempel søppelsortering og besøk på småsamler og gjenvinningsstasjon, samt Hias renseanlegg for kloakk. Deltakerne lærer om brannvern, fulgt av besøk på brannstasjon med praktisk øvelse.

Samarbeid med øvrige enheter i kommunen
Det koordinerende ansvaret for bolig- og innbyggerskolen ligger fortsatt i Boligsosialenhet i servicesenteret. Koordinator er boligkonsulenten som bruker ca 20 % av sin stilling til dette arbeidet. Voksenpedagogisk senter stiller lokale til disposisjon. Voksenpedagogisk senter, Nav Ringsaker og boligavdelingen skal være en ressursgruppe for servicesenteret. Ressursgruppa ser behovet for gjennomgående veiledning på boligspørsmål for denne gruppen gjennom hele introtiden.

 

Fra avfall til finansiering

Temaene på boligskolen er sammensatte og brede. Fra søppelsortering, renhold, oppvarming og lufting til bruk av vann, renseanlegg og kloakk.  Brannsikkerhet, forebyggende brannvern, ulike typer elektrisk utstyr i boligen inngår også som en del av undervisningen. Husleiekontrakt og husleieloven, hva skjer om du ikke betaler husleie, forhold til naboer, konfliktråd, frivillige lag og organisasjoner er noen av de andre temaene som blir satt fokus på. Stort sett det som til enhver tid er aktuelle tema for å lykkes med sin bosetting.

En reise i Ringsaker kommune
Bolig- og innbyggerskolen gir deltakerne anledning til å bli kjent med kommunen de skal bo i. De får faktainformasjon om blant annet kommuneplanens samfunnsdel, næringsarealer, næringslivet, by og tettstedsutvikling, opplevelsesnæring og kultur samt Mjøsa og Ringsakers historie.

Veien videre for boligskolen

Ringsaker kommune ønsker at bolig og innbyggerskolen skal være deltakernes skole. De skal i tillegg til den kunnskapen vi mener de behøver for å få det bra i Ringsaker, selv være med å sette preg på innholdet i skolen. Skal være en lett og ledig tone med mulighet til å være impulsiv og dele egen kunnskap og erfaring.

Fakta

Bolig og innbyggerskolen er en del av introduksjonsprogrammet. Det er 3 timers undervisning annenhver uke gjennom hele introperioden. Undervisningen foregår i samarbeid mellom Nav Ringsaker og voksenpedagogisk senter.

Tekst: 
Rosa Maria Carrasacal
Sist oppdatert: 
11.11.2014