Jonas Reinsgate 19 i Bergen

Over 100 år gammel leiegård gjøres om til moderne leiligheter for salg. Fasaden er verneverdig, men innvendig kommer nye moderne leiligheter med lavt energibehov

Jonas Reinsgate 19 er sentralt lokalisert og etter renoveringen blir 14 nye leiligheter klar for salg. Bygget har innebygd heis og leilighetene har gode kvaliteter innen universell utforming og energi/miljø.

 1. Inngang før utbedring.

  Inngang før utbedring.

  Fotografi: Daatland, Husbanken.       

 2. Fasaden er tildekket under renoveringen.

  Fasaden er tildekket under renoveringen.

  Fotografi: Daatland.       

 3. Enorme mengder leire graves ut.

  Enorme mengder leire graves ut.

  Fotografi: Daatland.       

 4. Innvendig utbedring. Bygget måtte heves med to etasjer for at økonomien skulle gå rundt.

  Innvendig utbedring. Bygget måtte heves med to etasjer for at økonomien skulle gå rundt.

  Fotografi: Daatland.       

 5. Her settes grunnlaget for heis. Heisen ble flyttet på utsiden av bygget for å frigjøre areal og ble deretter bygd inn.

  Her settes grunnlaget for heis. Heisen ble flyttet på utsiden av bygget for å frigjøre areal og ble deretter bygd inn.

  Fotografi: Daatland.       

 6. Under utbedring. Veggkonstruksjon. Verneverdig Bergenshulmur med ny vegg og bæring på innsiden.

  Under utbedring. Veggkonstruksjon. Verneverdig Bergenshulmur med ny vegg og bæring på innsiden.

  Fotografi: Daatland.       

 7. Fasade etter renovering - to inngangspartier.

  Fasade etter renovering - to inngangspartier.

  Fotografi: Daatland.       

 8. Ny inngang til leilighetene fra gateplan.

  Ny inngang til leilighetene fra gateplan.

  Fotografi: Daatland.       

 9. Inngangsparti fra to vinkler etter renovering.

  Inngangsparti fra to vinkler etter renovering.

  Fotografi: Daatland.       

 10. Innvendig heis med utgang til leilighetene.

  Innvendig heis med utgang til leilighetene.

  Fotografi: Daatland.       

 11. Fra heisbygg og inn i leilighetsområdet.

  Fra heisbygg og inn i leilighetsområdet.

  Fotografi: Daatland.       

 12. En leilighetsvariant. Her vises kjøkken og inngang bad.

  En leilighetsvariant. Her vises kjøkken og inngang bad.

  Fotografi: Daatland.       

 13. En kjøkkenvariant i en av de større leilighetene.

  En kjøkkenvariant i en av de større leilighetene.

  Fotografi: Daatland.       

 14. En av de minste leilighetene etter utbedring. Her vises kjøkken og bad.

  En av de minste leilighetene etter utbedring. Her vises kjøkken og bad.

  Fotografi: Daatland.       

 15. Leilighet på gateplan med egen inngang. Etter utbedring

  Leilighet på gateplan med egen inngang. Etter utbedring

  Fotografi: Daatland.       

 16. Skråvindu etter utbedring.

  Skråvindu etter utbedring.

  Fotografi: Daatland, Husbanken       

 17. Vindu etter utbedring.

  Vindu etter utbedring.

  Fotografi: Daatland.       

 18. Glassdører mot uteplass. Etter utbedring.

  Glassdører mot uteplass. Etter utbedring.

  Fotografi: Daatland.       

 19. Utsikt mot sentrum. Etter utbedring.

  Utsikt mot sentrum. Etter utbedring.

  Fotografi: Daatland.       

 20. Arbeidskar med siste finpuss.

  Arbeidskar med siste finpuss.

  Fotografi: Daatland.       

 21. Artige vindu. Kanskje et nytt barnerom?

  Artige vindu. Kanskje et nytt barnerom?

  Fotografi: Daatland.       

 22. Innvendig fasade (ved heis).

  Innvendig fasade (ved heis).

  Fotografi: Gunn Helen Daatland, Husbanken       

Bygg med verneverdig fasade, men nye moderne leiligheter

 • 14 nye leiligheter
 • Boligarealet varierer fra 35 - 88 m2 BRA.
 • Innvendig heis
 • Totalt areal 806 m2

 

Gode kvaliteter og smarthus-teknologi

Under utarbeiding av planene for bygget har utbygger arbeidet aktivt for at bygget skal fremstå med gode kvaliteter. Noen av leilighetene har enkelte mindre svakheter i forhold til universell utforming, men resultatet er likevel bra når en ser på utgangspunktet for bygget. 

 • Det blir etablert adresserbart fiber spredenett i hele bygget, tilrettelagt for oppkopling til smartbustad-hjelpemiddel for eldre/uføre.
 • Det blir installert luft-vann varmepumpe for oppvarming av boligene, samt til produksjon av forbruksvann.
 • Bygget er prosjektert med energisentral for energiovervaking på nett.
 • Avløpsnettet i bygget vil bli prøvd utstyrt med varmegjenvinning av avløpsvann.
 • Bygget blir fullsprinklet. 

Bygget blir levert med energikrav i samsvar med Husbankens omfordelingsmodell - se HB.7.B.14 «Veileder for Husbankens grunnlån".

 

Finansiert med grunnlån fra Husbanken

Leilighetene er prissatt fra kr. 2 268 000,- til kr. 4 989 600,- som i snitt er kr 59 500, per m2 BRA. Prisene er  akseptable for et bygg med denne sentrale lokaliseringen.

Husbanken har vært involvert i prosjektet siden 2011 og har gitt grunnlån til utbedringsarbeidet.

ENOVA gir  tilskudd til varmesentral og konvertering til vannbåren varme.

Momenter for å lykkes med utbedring av eksisterende boligmasse i eldre bygg

Erfaring fra byggherre er at denne typen tiltak trenger gjerne økt areal for å forsvare ekstra byggekostnader.

Dette kan være:

 • Tak løft
 • Tilbygg
 • Påbygg
 • Flytte trappehus og heis utvendig
 • Mer effektiv bruk av etasjeplan 8fjerne piper og tykke bærevegger)

Søkeprosessen er lang og komplisert. Det etterlyses et bedre samarbeid mellom riksantikvaren, kommunen og politikere. I tilfellet Jonas Reinsgate 19 i Bergen tok denne prosessen over to år.

Det er oså ønskelig at byggesaksavdelinger i kommunen, Ved denne type ombygging,  krever ekstra dokumentasjon i forhold til bæreevne, soppsanering og kontroll av konstruksjonsstyrke på enkelte bygningsdetaljer (altan, karnapp, tårn, overbygg, vegger, bæreevne).

Lenke til tidliger publisert sak om prosjektet: Beholder fasaden, men blir ny innvendig

Prosjektopplysninger

Byggeår:
2014
Hovedentreprenør:
Friends Living
Prosjektperiode:
2011 - 2014
Sist oppdatert: 
07.04.2015