Nullenergihuset i Froland

Ved Mårvann i Froland, Aust-Agder, ble Norges første nullenergihus ferdigstilt i 2012. Boligen er bygget som et passivhus, men et solenergianlegg på taket gjør den til et nullenergihus.

 1. Fotografi: Kim A. Johnsen - Husbanken       

 2. Fotografi: Kim A. Johnsen - Husbanken       

 3. Fotografi: Kim A. Johnsen - Husbanken       

 4. Fotografi: Kim A. Johnsen - Husbanken       

 5. Fotografi: Hemato Eiendom       

Prosjektbeskrivelse

Energiforbruket går i null, ettersom boligen produserer like mye strøm gjennom året som det blir tilført. Når eget forbruk er dekket, leverer boligen strøm til nettet. Strømmen tas så tilbake i perioder med lite egenprodusert strøm.

En kombinasjon av solfangere, solceller og gråvannsvarmegjenvinner sørger for en effektiv energiforsyning. Det utvendige skråtaket er vinklet for å fange mest mulig solvarme, og samtidig skjerme stuerommet for overoppheting. Huset har en vinterhage som kun varmes opp av de store vinduene. Huset holder godt på varmen, ettersom det har en svært tett bygningskropp. På de kaldeste dagene supplerer huseierne med biopeisen i stua eller en liten varmeovn. Balansert ventilasjonsanlegg med høyeffektiv varmegjenvinning sørger for god luftkvalitet.

Huset er pilotprosjekt i Agder Wood, et program som skal fremme utvikling av bærekraftige bygg på Agder, med hovedsatsing på energi og tre.

Nøkkeltall

Arealforbruk:
161 m2 - BRA
Energikilder:
Solceller - elektrisk Solfangere - termisk
Byggekostnader:
3,3 mill. kroner. Tilskudd fra Enova: 72.000 kroner

Tiltak

Energitiltak

solcelle / solfanger / dagslys / tett bygningskropp / vannbåren oppvarming / varmegjenvinning / energieffektivitet

Bygningskroppen er bygget etter NS3700 passivhusstandard.

Vinterhagen med glassfasade er uten egen varmekilde og varmes kun naturlig opp fra solinnstråling. Overskuddsvarme slippes inn i stue og kjøkken ved behov. Det er ingen vinduer mot nord og få vinduer mot øst.

Solvarmeanlegg på taket med 8,6 m2 termiske solfangere med et årspotensiale på 5.500 kWh til varmtvann/vannbåren romvarme, og 60 m2 monokrystalline solcellepaneler med et årspotensiale på 7.400 kWh.

Gråvannsvarmegjenvinner i form av en varmtvannstank nedsenket i gulvbrønn.

Biopeis som varmesupplement på de kaldeste dagene.

Skråtaket er vinklet mot sør/sør-vest for maksimal innstrålingseffekt på solvarmeanlegget og samtidig solavskjerming for stue/kjøkken/vinterhage.

Konstruksjon og materialbruk

Det er 40 cm isolasjon i gulv på grunn, 40 cm i yttervegger og 50 cm i yttertak. Veggene består av (utenfra og inn) 20 cm kuldebrofri Rockwool flexvegg, 15 cm prefabrikerte elementer som bærevegg og et 5 cm innersjikt til rør- og el-føringer. Diffusjonsåpen vindtetting utvendig og diffusjonsplast innvendig. Etasjeskiller er 30 cm I-bjelkesystem med 20 cm isolasjon.

Det er utstrakt bruk av tre i boligen.

Økonomi/merkostnader

 • Totalkostnader: 3.3 millioner kroner
 • Enovas passivhustilskudd 450 kr/kvm
 • Merkostnaden fra TEK10 til nullenergi 250.000 kr (7.6 % av totalkostnaden)
 • Merkostnaden inkluderer Enovas tilskudd og at solcellene er montert av ansvarlig byggmester, ikke konsulent.

 

Erfaringer

Bra og smidig byggeprosess som planlagt. Positivt med elementbygging som lukket bygget raskt.

Etter to års bruk, er det klart at huset går i null energimessig. Følgende informasjon er fra huseier/byggherre, om energiforbruk- og produksjon i 2013:

 • Huset har solfangere og en gråvanns­varmegjenvinner, men disse har man ingen måling på, så det er umulig å tallfeste eksakt totalt energiregnskap.
 • Privat vannanlegg med borebrønn og privat kloakkanlegg, med hver sine pumper som til sammen trolig bruker ca. 2000 kWh. Begge disse anleggene betjener både nullhuset og nabohuset.
 • Utendørs badestamp med egen måler. Brukte 3500–5000 kWh i 2013.

 

Regnestykket for 2013:

 • Totalt kjøpt strøm: 13.343 kWh
 • Bassenget: mellom 3500–5000 kWh
 • Pumper til to hus: 2000 kWh
 • Netto kjøpt strøm: ca. 6500 kWh
 • Produsert strøm: 7162 kWh

 

 

Prosjektopplysninger

Byggeår:
2012
Hovedentreprenør:
Hemato Eiendom AS
Byggherre:
Martin Østensen og Wenche Nordli
Lokalisering:
Mårvann, 4820 Froland

Kilder

Agder Wood, BGM Arkitekter, Hemato Eiendom

Mer informasjon

Tekst: 
Kim A. Johnsen og Birger Jensen - Husbanken
Sist oppdatert: 
09.08.2016