Passivhus Talgje

Passivhus i limfri massivtre med påforingselementer

Eneboligen ligger på øya Talgje i Ryfylke og er helårsbolig for et voksent par. Tomten ligger i strandsonen og er orientert mot sørøst og har vidt utsyn mot Ryfylke og mot Stavanger. Huset er prosjektert etter passivhusstandard NS 3700 og bygget av massivtre med utvendige påforingselementer. Huset er det andre pilotbygget i Ratios "massivpassiv"-serie.

 1. Huset trapper seg nedover i terrenget.

  Huset trapper seg nedover i terrenget.

  Fotografi: Jonas Haarr Friestad       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)

 2. Passivhuset har store vindusflater mot sørøst. Man skal unngå unødvendig oppvarming, og kan samtidig nyte utsikten.

  Passivhuset har store vindusflater mot sørøst. Man skal unngå unødvendig oppvarming, og kan samtidig nyte utsikten.

  Fotografi: Jonas Haarr Friestad       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)

 3. Mot sørvest er en solfanger integrert i fasaden som bidrar til oppvarming av varmtvann og oppvarming av huset.

  Mot sørvest er en solfanger integrert i fasaden som bidrar til oppvarming av varmtvann og oppvarming av huset.

  Fotografi: Jonas Haarr Friestad       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)

 4. Utsikten og gode dagslysforhold inne er ivaretatt ved å bruke glassrekkverk mot det dobbelthøye stuerommet.

  Utsikten og gode dagslysforhold inne er ivaretatt ved å bruke glassrekkverk mot det dobbelthøye stuerommet.

  Fotografi: Jonas Haarr Friestad       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)

 5. Deler av stuen har dobbel takhøyde for å bringe lys inn.

  Deler av stuen har dobbel takhøyde for å bringe lys inn.

  Fotografi: Jonas Haarr Friestad       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)

 6. Åpen kjøkkenløsning

  Åpen kjøkkenløsning

  Fotografi: Jonas Haarr Friestad       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)

 7. Store vindusflater mot sjøen for å kunne nyte utsikten innenfra.

  Store vindusflater mot sjøen for å kunne nyte utsikten innenfra.

  Fotografi: Jonas Haarr Friestad       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)

 8. Store vindusflater mot sjøen for å kunne nyte utsikten innenfra.

  Store vindusflater mot sjøen for å kunne nyte utsikten innenfra.

  Fotografi: Jonas Haarr Friestad       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)

 9. Dobbelthøyt stue.

  Dobbelthøyt stue.

  Fotografi: Jonas Haarr Friestad       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)

 10. Fotografi: Jonas Haarr Friestad       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)

 11. Konstruksjonen er bygget på kort tid med limfritt massivtre.

  Konstruksjonen er bygget på kort tid med limfritt massivtre.

  Fotografi: Ratio arkitekter AS       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)

 12. Fotografi: Ratio arkitekter AS       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)

 13. Fotografi: Ratio arkitekter AS       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)

Prosjektbeskrivelse

Ratio Arkitekter ferdigstilte i 2009 Oslos første passivhus, passivhuset i Ladeveien. Dette huset ble oppført i prefabrikert massivtre, men en stor andel av arbeidet måtte likevel utføres på byggeplassen; isolering, lufttetting, kledning, taktekking og alt innvendig arbeid. På bakgrunn av dette satte Ratio i gang et prosjekt for å utvikle et byggesystem der en større del av arbeidet kunne utføres på fabrikk og dermed ytterligere redusert byggetid.

Kritiske detaljer som vindusinnsetting, svilldetaljer og lignende er videreført fra forrige bygg i Ladeveien. Massivtreelementene er videreutviklet sammen med Norsk Massivtre AS med tanke på å redusere antall varianter og å forenkle bæresystemet. Veggelementene er 88 mm tykke og består av 3 lag med stående bord, skrudd fra baksiden uten bruk av lim. Grunnmodulen er et element som er 360 mm bredt og 2540 mm høyt. Disse elementene settes sammen til så store vegger som hensiktsmessig. Materialet er kortreist gran fra Valdres. Etasjeskiller er laget av kantstilte bord på 145 mm. Det er en bærelinje under møne i form av to limtrebjelker og det er brukt minimalt med stål. Bygget ble oppført under telt for å unngå fukt i treet og for ikke å ha behov for å sette på byggtørker. Massivtreet ble montert i løpet av 5 dager.

Påforingselementer

Det nye på dette huset er at hele veggsnittet består av to prefabrikerte elementer. Innvendig er det bærende massivtreet, utenpå dette skrues det arkitekten har kalt "påforingselementer". Dette er ingen ny oppfinnelse, det har bl a blitt brukt til å rehabilitere betongbygg, men har i følge arkitekten ikke vært brukt på massivtre før. Påforingselementene består av en ramme av iso3-stendere og stendere med c/c 800 mm. Iso3 har dimensjon 300 i vegg og 350 i tak. Elementene er isolert med trefiberisolasjon og har en trefiberplate som vender inn mot massivtreet og fungerer som dampbrems. Ytterst er det en vindtettplate og vindtettingsduk, stående lekter og liggende kledning (krysslekting og stående kledning på mindre partier). Kledningen er behandlet to strøk, siste strøk må gjøres på stedet for å dekke over maskinspikerhull. Elementene "henger" på massivtreet og er ikke bærende, dette letter tettedetaljer rundt svill. Elementene er opp til 9x3 meter store og veier i overkant av ett tonn. Elementene er utviklet i samarbeid med og produsert av Duplo Element AS i Stavanger.

Organisering

På grunn av tomtens størrelse og orientering var plassering nærmest gitt. Huset er orientert mot utsikten og sjøen i sørøst. Mesteparten av glassarealet er samlet her. Soverom er plassert mot nord med små vinduer. Rom som ikke trenger dagslys er plassert under bakken uten vinduer. Huset er forsøkt plassert så lavt på tomten som mulig for å unngå en skjemmende oppfylling i mot sjøen.

Nøkkeltall

Arealforbruk:
237 m2 (oppvarmet BRA) fordelt på 2 beboere
Energiforbruk:
Netto energibehov: 79 kWh/m2 år. Levert energibehov: 62 kWh/m2 år. (Inndata fra NS3700/3701 og lokalt klima)
Energikilder:
Solfanger (termisk energi, beregnet 22% av netto energibehov), Elektrokjel med vannbåren varme (annen), Vedovn (lukket ildsted, ikke installert foreløpig) 78 % elektrisitet av netto energibruk
Byggekostnader:
NOK 4 800 000 (budsjettert, regnskap ikke klart. Utomhus ikke tatt med / beregnet enda.)

Tiltak

Godt innemiljø og materialbruk

fuktregulerende materialer / lavemitterende materialer / balansert ventilasjon / diffusjonsåpen konstruksjon / miljøvennlig overflatebehandling / naturnære materialer / slitesterke materialer

 1. Massivtreelementer ble produsert på fabrikk.

  Massivtreelementer ble produsert på fabrikk.

  Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)

 2. Massivtreet er produsert i Norge og kom på lastebil til Talgje.

  Massivtreet er produsert i Norge og kom på lastebil til Talgje.

  Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)

 3. Eneboligen på Talgje ble satt opp under telt for å unngå fuktinntrengning.

  Eneboligen på Talgje ble satt opp under telt for å unngå fuktinntrengning.

  Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)

 4. Massivtrekassen ble montert i løpet av fem dager.

  Massivtrekassen ble montert i løpet av fem dager.

  Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)

 5. Massivtre i interiør bidrar til godt innemiljø.

  Massivtre i interiør bidrar til godt innemiljø.

  Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)

 6. Massivtreet skrudd sammen, uten bruk av lim.

  Massivtreet skrudd sammen, uten bruk av lim.

  Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)

 7. Bygningen består av to lag elementer. Massivtre innerst og ferdigbygde ytterveggselementer som også har vinduer ferdig innmontert.

  Bygningen består av to lag elementer. Massivtre innerst og ferdigbygde ytterveggselementer som også har vinduer ferdig innmontert.

  Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)

 8. I enkelte innervegger er det brukt osp istedenfor gran på det innerste laget.

  I enkelte innervegger er det brukt osp istedenfor gran på det innerste laget.

  Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)

I dette prosjektet har det vært fokus på å bruke sunne materialer.  Denne byggemetoden er en relativt dampåpen konstruksjon og utnytter treets varmekapasitet og fuktregulerende egenskaper. Dekkene er eksponert på undersiden (med et installasjonssjikt over) og utnytter dermed sin kapasitet bedre. Siden hele ytterveggens snitt består av tre (massivtre, trefiberfiberplate, trestender, trefiberisolasjon, trekledning) oppnår man en homogen vegg som vil bevege seg likt med svingninger i temperatur og fukt.
Massivtreets innerside er ”ferdig”, dvs den trengs ikke å kles inn. I dette prosjektet er det innerste av det tre bordene i elementet byttet fra gran til osp i halve huset. Ospen skal behandles med olje med hvitpigment for å hindre gulning. Delene som er i gran skal behandles med en noe mer dekkende olje eller diffusjonsåpen maling. Dette for å beholde treets fuktregulerende egenskaper. I huset ligger 28 mm heltregulv, fliser ved innganger og våtrom. Innervegger er ”vanlige” lettvegger med trestendere kledd med trepanel av osp og noe gips.

Energitiltak

solfanger / tett bygningskropp / dagslys / ekstra isolering / energibesparende utstyr / energieffektivitet

Huset oppfyller kriteriene for passivhus etter NS 3700. Huset har vakumsolfanger på 16m2  orientert mot sør med en vertikal vinkel på 68 grader. Varmevannet bidrar til romoppvarming gjennom vannbåren vame på gulv med flis (vindfang og våtrom).Vinduer er levert av Nordan og har en gjennomsnittlig u-verdi på 0,75. Vinduene er aluminiumsbeslått utvendig for å lette vedlikehold.  Grunnmurssystemet er fra Jackon. Vindtettingsprodukter er fra Isola.

Økonomisk støtte

Videreutviklingen av massivtresystemet er støttet av Innovasjon Norge og dette prosjektet er å anse som et pilotbygg for det prosjektet. Huset som sådan har ikke mottatt noe støtte.

Videreutvikling

Prosjektering av pilotbygg nr 3 i Ratios "massivpassiv"-serie er i gang. På det neste prosjektet vil vi undersøke om det er mulig å redusere byggetiden ytterligere ved å sende massivtreelementer til fabrikken som produserer ytterveggselementene for å montere de sammen der. Da vil man få en enkelt montasje på byggeplass og enda hurtigere lukking av huset.

Prosjektopplysninger

Byggeår:
2012
Prosjekterende:
RATIO Arkitekter AS (ARK)
Hovedentreprenør:
Norsk Massivtre AS
Rådgivende firmaer:
eStatikk (RIB)
Byggherre:
Ikke offentlig
Lokalisering:
4163 Talgje, Talgje
Prosjektperiode:
2011-2012

Kilder

Passivhus Talgje - Registreringsskjema - Øyvind Kolnes Grønli, Ratio Arkitekter AS (Desember 2012)

Mer informasjon

Tekst: 
Per Anda / NAL
Sist oppdatert: 
05.08.2014