Teknobyen studentboliger

Energieffektive studentboliger med fellesrom på deling

Teknobyen studentboliger er et innovativt prosjekt med ett felleskjøkken for 116 studenter. Det er stilt høye energikrav (passivhus), kreativ arkitektur og meget god tilgjengelighet både inne og ute på torget.

 1. Fotografi: M.C.Herzog /www.visualis-arkitektur.no       Arkitekt: Link Signatur (ARK)/MEK Architects (Madrid) (ARK)

 2. Fotografi: M.C.Herzog /www.visualis-arkitektur.no       Arkitekt: Link Signatur (ARK)/MEK Architects (Madrid) (ARK)

 3. Fotografi: M.C.Herzog /www.visualis-arkitektur.no       Arkitekt: Link Signatur (ARK)/MEK Architects (Madrid) (ARK)

 4. Fotografi: M.C.Herzog /www.visualis-arkitektur.no       Arkitekt: Link Signatur (ARK)/MEK Architects (Madrid) (ARK)

 5. Fotografi: M.C.Herzog /www.visualis-arkitektur.no       Arkitekt: Link Signatur (ARK)/MEK Architects (Madrid) (ARK)

 6. Fotografi: M.C.Herzog /www.visualis-arkitektur.no       Arkitekt: Link Signatur (ARK)/MEK Architects (Madrid) (ARK)

 7. Fotografi: M.C.Herzog /www.visualis-arkitektur.no       Arkitekt: Link Signatur (ARK)/MEK Architects (Madrid) (ARK)

 8. Fotografi: M.C.Herzog /www.visualis-arkitektur.no       Arkitekt: Link Signatur (ARK)/MEK Architects (Madrid) (ARK)

 9. Fotografi: M.C.Herzog /www.visualis-arkitektur.no       Arkitekt: Link Signatur (ARK)/MEK Architects (Madrid) (ARK)

 10. Fotografi: M.C.Herzog /www.visualis-arkitektur.no       Arkitekt: Link Signatur (ARK)/MEK Architects (Madrid) (ARK)

 11. Fotografi: M.C.Herzog /www.visualis-arkitektur.no       Arkitekt: Link Signatur (ARK)/MEK Architects (Madrid) (ARK)

 12. Fotografi: M.C.Herzog /www.visualis-arkitektur.no       Arkitekt: Link Signatur (ARK)/MEK Architects (Madrid) (ARK)

 13. Fotografi: M.C.Herzog /www.visualis-arkitektur.no       Arkitekt: Link Signatur (ARK)/MEK Architects (Madrid) (ARK)

 14. Fotografi: M.C.Herzog /www.visualis-arkitektur.no       Arkitekt: Link Signatur (ARK)/MEK Architects (Madrid) (ARK)

 15. Fotografi: M.C.Herzog /www.visualis-arkitektur.no       Arkitekt: Link Signatur (ARK)/MEK Architects (Madrid) (ARK)

 16. Fotografi: M.C.Herzog /www.visualis-arkitektur.no       Arkitekt: Link Signatur (ARK)/MEK Architects (Madrid) (ARK)

Prosjektbeskrivelse

Teknobyen Studentboliger, som gikk under prosjekteringsnavnet My Space, ble ferdigstilt sommeren 2011 og ligger kort avstand vest for Gløshaugen campus i Trondheim. My Space var det spansktegnede vinnerprosjektet i den internasjonale arkitekturkonkurransen Europan 9, og skilte seg fra de andre forslagene ved særs innovativ nytenkning. Prosjektet har tatt konseptet bokollektiv til et helt nytt plan og fremstår som norges største bokollektiv med 116 hybelleiligheter som deler felles kjøkken og stue. Bokollektivet er sannsynligvis det mest energieffektive i Norge.

Første etasje består av en utemperert inngangshall med kontorer, postkasser og en tydelig gul trapp som leder opp i bygget. I andre etasje begynner selve superkollektivet. Det består av et enormt kjøkken på 150 kvadratmeter, og et stueareal på  220 kvadratmeter. Kjøkkenet er delt i to “kjøkkenøyer” med fire kokestasjoner på hver øy. Hver kokestasjon består av en komfyr og en oppvaskmaskin, og deles derav mellom fjorten til femten studenter. Studentene har hvert sitt kjøleskap og egne skuffer til oppbevaring av mat. Stuen er inndelt i ulike soner som tilrettelegges for mat, spill, TV og sosial lek, og leder også ut til en sørvendt terrasse på 110 kvadratmeter.

Totalt fordeler 92 hybelleiligheter og 12 parleiligheter seg over 2.-6. etasje. Hybelleilighetene er på henholdsvis 13 og 28 kvadratmeter og  er utstyrt med eget bad, og parleilighetene har universell utforming.I femte og sjette etasje finnes verandaer med utsikt mot nord. Alle etasjene har toaletter i gangene, som også er tilpasset rullestolbrukere.

Kjelleren rommer åtte biloppstillingsplasser, et stort vaskeri, tekniske rom, boder til oppbevaring, samt sykkelparkering.

Bakgrunn og prosess

Trondheim kommune, SiT og Europan Norge inngikk i januar 2007 en samarbeidsavtale omgjennomføring av arkitektkonkurransen Europan9 i Trondheim. Europan er et samarbeidsprosjekt mellom 22 europeiske nasjoner. Hensikten med samarbeidet er å fremme idékonkurranse for unge arkitekter og planleggere under 40 år med temaet ”Europeisk urbanitet og strategiske prosjekter”. Målsetting med konkurransen er å realisere nyskapende prosjekter innen bolig- og byutvikling som evner å påvirke utviklingen av et bymessig område som er betydelig større enn selve tomta.

Trondheim kommune eide en byggeklar tomt i Elgeseter gate 49 som SiT har overtatt for å bygge studentboliger. Trondheim kommune ønsket å få ideer til å gjennomføre det ”grønne byrommet” fra Gløshaugplatået til Nidelven inklusive kryssing av den sterkt trafikkerte Elgeseter gate. Det spanske arkitektteamet

MEK fra Madrid ble vinnere i Trondheim med prosjektet ”My space”. Det særegne/innovative ved deres prosjekt var:
- 110 hybelleiligheter med eget bad
- Felleskjøkken for alle beboere med fellesrom over flere etasjer
- Garasjeporter til hyblene
- Takterrasse
- Signalbygg med særegen arkitektur med volum tilpasset omgivelsene
- Kreative forslag til offentlige plasser og kryssing av gaten

SiT inngikk en intensjonsavtale med de spanske arkitektene som da fikk hovedansvaret for studentboligprosjektet.

Arkitektfirmaet Pir2 fra Trondheim i samarbeid MEK og SiT utarbeidet våren/sommeren 2008 et reguleringsforslag som ble sendt Trondheim kommune høsten 2008. Reguleringsplanen omfattet studentboligene, Abels torg samt kryssing av Elgesetergate. Reguleringsplanen ble godkjent av Bystyret 18. juni 2009. Med bakgrunn i reguleringsplanforslaget og SiTs kvalitetskrav utarbeidet SiT og MEK våren 2009 tegninger og beskrivelser som grunnlag for å innhente tilbud fra 5 entreprenører.

På grunnlag av en totalvurdering ble NCC ble valgt som totalentreprenør for en samspillsfase med intensjon om å oppnå ønskede planer, kvaliteter og økonomi. Link Signatur AS ble valgt som den norske samarbeidspartneren til for å videreføre prosjekteringen fram til ferdigstillelse av bygget iht. norske lover og forskrifter. MEK skulle fortsatt ha ansvar for konseptutviklingen og de førende arkitektoniske løsningene. I løpet av sommeren og høsten 2009 ble det gjennomført en samspillsfase som førte fram til et kontraktsgrunnlag. I samspillsfasen har SiT, K. Knudsen AS, NCC, MEK, Link samt tekniske konsulenter og underentreprenører deltatt. Den 27. januar 2010 signerte SiT og NCC (totalentreprenør) kontrakten om å bygge studentboligene i Elgesetergate 49 samt Abels torg.

Nøkkeltall

Byggekostnader:
Total prosjektkostnad inkl to næringsarealer i 1. etasje er på ca 99 mill kr.

Tiltak

Energi

varmegjenvinning / energieffektivitet / energibesparende utstyr / ekstra isolering / synlig energistyring / tett bygningskropp

Etter anbefaling fra Enova og Husbanken om å oppgradere prosjektet til passivhus, besluttet SiT å gå for dette selv om det ikke var med i den opprinnelige kontrakten med NCC. Oppgraderingen medførte omprosjektering og merkostnader for prosjektet. Enova bevilget totalt ca 2,5 mill til delvis dekning av kvalitetsøkningen fra TEK-07 til passivhus. Energibehovet for bygget er beregnet til ca 80 kWh/m2/år. I forbindelse med valget av passivhus søkte SiT om dispensasjon fra vannbåren romoppvarming (radiatorer) og om få tillatelse tilå installere elektriske ovner. SiT fikk (muligens som den første utbygger i landet) dispensasjon frakravet om vannbåren romoppvarming. Totale kostnader til ekstra energitiltak er på ca 5 mill kr.

U-verdier:
- Yttervegger:0,15 (krav 0,15)
- Tak: 0,12 (krav 0,13)
- Gulv:0,12 (krav 0,15)
- Vinduer/ytterdører:0,83 (krav 0,8) – se notat
- Kuldebro: 0,024 (krav 0,03)
- Virkningsgrad gjenvinner: 0,85 (krav 0,80)
- SFP=1,82 (krav 1,5) – se notat
- Tetthet:0,50 (krav 0,6)
- Netto oppvarmingsbehov: 17,0 (krav 17,4)

Selv om prosjektet ikke helt har oppnådd kravene til 2 komponenter i NS3700, har SITs energirådgiver utfra en totalvurdering bekreftet at prosjektet er kvalifiserer til Enovas støtteprogram for passivhus. 

I tillegg til kravene er følgende utført:
-Måler for varmt forbruksvann pr hybel, ikke på elektrisitet romoppvarming pga meget lavt forbruk
- Varmeovner går til frostsikring ved åpning når vinduer åpnes (hybler)
- Bevegelsesfølere for lysarmaturer i korridorer/fellesrom/kjøkken
- VAV-regulering med CO2-sensor av ventilasjon i fellesarealer
- Fotoceller på utelys

Materialbruk

All ytterkledning i treverk - et nytt bidrag til «Trebyen Trondheim»

Sorteringsgrad ved bygging: 85 %

Avfallshåndtering

kildesortering

SiT har vært en pådriver til å få montert nedgravd miljøstasjon av type Villiger på Teknotorget.

Miljøvennlig avfallshåndtering av restavfall: Type Envac avfallssug med uttak på kjøkken i 2. etg samt i 1. etg.

Økonomi

Kunnskapsdepartementet bevilger hvert år tilskudd til studentboligbygging i Norge. Studentboligene i Elgesetergt 49 fikk tilskudd over ekstraordinært statsbudsjett i 2009 i forbindelse med tiltakspakken.Totalt antall hybelenheter (HE) er 116. Boligdelen av prosjektet finansieres med tilskudd og husbanklån, næringsdelen med egenkapital og lån. Kunnskapsdepartementet satte en kostnadsgrense pr hybelenhet (HE) på kr 600 000. Da SiT fikk økt kvaliteten både mht universell utforming og energitiltak utover kravet i TEK07,fikk de godkjent en høyere kostnadsgrense. Totale kostnader pr. hybelenhet ble på ca 698.000.

Prosjektopplysninger

Byggeår:
2011
Prosjekterende:
Link Signatur (ARK) | MEK Architects (Madrid) (ARK)
Hovedentreprenør:
NCC Construction AS
Rådgivende firmaer:
Rambøll AS (RIB) | K. Lund / ORAS (RIV) | Bravida (RIE) | Multiconsult AS, Bakco AS
Prosjektledelse:
Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT)
Byggherre:
Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT)
Lokalisering:
Klæbuveien 52, Rett sør for Trondheim sentrum mellom Elgeseter gt og Klæbuveien
Prosjektperiode:
Januar 2010 til august 2011

Mer informasjon

Vedlegg

Tekst: 
Per Anda / NAL & Birger Jensen / Husbanken
Sist oppdatert: 
05.06.2014