Røråstoppen Barneskole

Statens byggeskikkpris 2005

- Røråstoppen barneskole i Re kommune i Vestfold er et vakkert og muntert skoleanlegg og en spennende læringsarena, sa juryen for Statens byggeskikkpris da de offentliggjorde prisvinneren.

  1. Arkitekt: Ola Roald AS arkitektur (ARK)

  2. Arkitekt: Ola Roald AS arkitektur (ARK)

  3. Arkitekt: Ola Roald AS arkitektur (ARK)

  4. Arkitekt: Ola Roald AS arkitektur (ARK)

  5. Arkitekt: Ola Roald AS arkitektur (ARK)

  6. Arkitekt: Ola Roald AS arkitektur (ARK)

Flott og godt

Utearealene er planlagt og formet med stor omtanke for hva som utfordrer til lek, læring og fysisk aktivitet. Ved å spille på beliggenhet og bruke store glassflater, har alle undervisningsrom og oppholdsarealer tett kontakt med landskapet utenfor. Ulike årstrinn har egne innganger til bestemte baseområder. Hvert trinn disponerer forskjellige undervisningsarealer organisert rundt små, felles auditorier. Romforløp, materialbruk, farger, skala og lys gir identitet og tilhørighet til hjemmebasene. Skolen er utstyrt med vannbåren varme i alle gulv, og det er betong i den indre kjernen, noe som medvirker til å stabilisere klimaet. På solsiden i sør er det opparbeidet et større innholdsrikt uteareal der man på en elegant måte har utnyttet en liten fjellskjæring til et amfi. Kunstneriske elementer er integrert i arkitekturen. Barnevennlige skulpturer er innpasset mellom faste dekker med tre og beleggstein nærmest bygget og sandområder med lekeapparater. Plassen glir vakkert over i m r naturformede omgivelser med grønn gressbakke jo lenger vekk fra skolen man beveger seg. Ved utnevnelse av vinneren la juryen vekt på kommunens og byggherrens satsing på kvalitet og anleggets lokalisering og uforming opp mot nærliggende bebyggelse og kulturlandskap. Tilpasningen av utearealene, samspillet mellom inne og ute, den gode arkitektoniske utformingen med vektlegging av arealeffektivitet, tilgjengelighet, lave driftskostnader, gode dagslysforhold, tilrettelegging for nye undervisningsformer og anleggets bruksfleksibilitet ble løftet frem som forbilledlig. – Gjennom Røråstoppen har bygdebyen fått et inspirerende nærmiljøanlegg og en attraktiv, ny møteplass. Skolen er virtuost tilpasset kulturlandskapet. Røråstoppen er rett og slett en skole som juryen ble glad av, og som vi tror at også lokalsamfunnet blir glad i!

Prosjektopplysninger

Prosjekterende:
Ola Roald AS arkitektur (ARK)
Sist oppdatert: 
13.10.2016