Blakstadmodellen

- elever bygger kommunale passivhus

Blakstadmodellen handler om at kommuner bestiller miljøvennlige og universelt utformede hus fra byggfaglinjen ved den lokale videregående skolen. Det gir rimelige boliger med høy kvalitet, ny giv for byggfaget og framtidsrettet kompetanse.

  1. Fotografi: Husbanken       

  2. Fotografi: Husbanken       

  3. Fotografi: Husbanken       

  4. Fotografi: Husbanken       

  5. Fotografi: Husbanken       

Froland kommune i Aust-Agder hadde behov for fire småhus til vanskeligstilte og innledet et samarbeid med Blakstad videregående skole, Universitetet i Agder (UiA) og Husbanken Region sør. Elevene ved Blakstad videregående skole bygget boligene på oppdrag fra kommunen. Det første huset stod ferdig i mars 2011 og de tre neste i løpet av 2012. Alle har passivhusstandard og full universell utforming. Målet har vært at Blakstadmodellen enkelt skal kunne deles med andre kommuner og videregående skoler rundt omkring i landet, og samarbeidsformen har allerede spredd seg til flere nye kommuner.

Modellens kombinasjon av høy boligkvalitet, boligsosiale formål og bredt tverrfaglig samarbeid kan skape mange synergier og dekke en rekke behov i ett og samme prosjekt:

  • Kommuner som trenger kommunale utleieboliger og konkrete miljøprosjekter
  • Videregående skoler som trenger et kompetanseløft og større trivsel for læring
  • Større kunnskap om framtidige byggekrav for kommunen, bransjen og utdanningsinstitusjoner
  • Meningsfylt skolehverdag med attraktive oppdrag som skaper ettertraktede lærlinger

Blakstadmodellen kan være like aktuell for rehabilitering som for nybygging. På en samleside presenteres prosjekter med ulik innfallsvinkel fra hele Norge som har blitt til i kjølvannet av prosjektet på Blakstad.

Moltemyrprosjektet er en forlengelse av Blakstadmodellen, og her oppgraderer elever ved den videregående skolen en kommunal bolig fra 60-tallet. Når huset er ferdig, vil det bestå av to boenheter med energikarakter A. Hensikten med dette pilotprosjektet er å skape ny kompetanse og dele den med privatpersoner og bransjefolk som planlegger rehabilitering av eksisterende bebyggelse med fokus på energireduksjon og universell utforming. I forprosjektet i 2013 anbefalte en gruppe ingeniørstudenter fra UiA en tiltaksliste med løsninger som ville redusere energibehovet og samtidig være kostnadsbesparende. Tiltakslisten og all øvrig informasjon om prosjektet finnes på denne siden.

Nøkkeltall

Energiforbruk:
Passivhus etter NS3700
Energikilder:
Oppvarming av boligene og gangveier fra felles solfangeranlegg

Tiltak

Blakstadmodellen - energi

Fakta 

Prosjektnavn:

Blakstadmodellen

Periode for prosjekt/ prosess:

2009-2011

Prosjektleder/ ansvarlig:

Svein Setekleiv, rådgiver rådmannens kontor, Froland kommune

Prosjekteier:

Froland kommune

Relatert til tema:

Boligsosial småhusbygging, miljø og energi, universell utforming, kompetanseheving for byggebransjen

Publisert rapport:

Erfaringshefte, film

Annen omtale av prosjektet/ prosessen:

Alle artiklene på denne samlesiden:
http://www.husbanken.no/miljo-energi/blakstadmodellen/

Husbankens rolle i prosjektet/ prosessen:

Medlem i prosjektgruppe

Lån og tilskuddsfinansiering

Andre samarbeidsaktører:

Blakstad videregående skole

Universitetet I Agder, Grimstad

Aust-Agder fylkeskommune

Husbanken Region sør 

Arkitekt Bengt G. Michalsen AS

Media Service AS

Kontaktpersoner lokalt:

Froland kommune:

Svein Setekleiv, tlf 41212440, svein.setekleiv@froland.kommune.no

Jarle Knutsen, tlf 48997925, jarle.knutsen@froland.kommune.no

Steinar Hesthag, tlf 90104976, steinar.hesthag@froland.kommune.no

 

Blakstad videregående skole:

Ådne G. Sollid, tlf 90961720, aadne.gunnar.sollid@blakstad.vgs.no

Magne K. Asdal, tlf 97509083, magne.knutsen.asdal@blakstad.vgs.no

Arkitekt Bengt G. Michalsen, tlf 40403055, bgm@bgm.no

UiA v/Magne Våge, tlf 37253141, magne.vage@uia.no

Kontaktperson Husbanken:

Bjørn Notto Eppeland, tlf 90865341, bjorn.eppeland@husbanken.no

Prosjektopplysninger

Byggherre:
Froland kommune
Lokalisering:
Nidelvveien 30, Froland kommune
Prosjektperiode:
2009 -2011

Kilder

Kim Johnsen, Husbanken region Sør

Mer informasjon

Vedlegg

Sist oppdatert: 
04.06.2015