Passivhus Ladeveien

Massivpassiv - Oslos første passivhus

Eneboligen i Ladeveien er Oslos første passivhus. Det overordnede målet med prosjektet har vært å utvikle et helhetlig, energi- og klimaeffektivt boligkonsept basert på massivtre som byggemetode. Det har vært en utfordring å møte den nye standarden for passivhus, men prosjektet viser at dette er fullt mulig også for relativt små eneboliger.

 1. Fotografi: Stein Stoknes       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)/Sivilarkitekt Stein Stoknes MNAL (ARK)

 2. Fotografi: Harald Brekke       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)/Sivilarkitekt Stein Stoknes MNAL (ARK)

 3. Sør fasade med carport, sett fra innkjørsel.

  Sør fasade med carport, sett fra innkjørsel.

  Fotografi: Harald Brekke       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)/Sivilarkitekt Stein Stoknes MNAL (ARK)

 4. Fra hagen sett mot sør

  Fra hagen sett mot sør

  Fotografi: Harald Brekke       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)/Sivilarkitekt Stein Stoknes MNAL (ARK)

 5. Fasade mot vest

  Fasade mot vest

  Fotografi: Harald Brekke       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)/Sivilarkitekt Stein Stoknes MNAL (ARK)

 6. Hage og fasade sør.

  Hage og fasade sør.

  Fotografi: Elisabeth Sperre Alnes       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)/Sivilarkitekt Stein Stoknes MNAL (ARK)

 7. Inngangsparti og terrasse mot sør.

  Inngangsparti og terrasse mot sør.

  Fotografi: Elisabeth Sperre Alnes       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)/Sivilarkitekt Stein Stoknes MNAL (ARK)

 8. Fasade mot nord, vinter.

  Fasade mot nord, vinter.

  Fotografi: Jiri Havran       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)/Sivilarkitekt Stein Stoknes MNAL (ARK)

 9. Fasade øst, vinter

  Fasade øst, vinter

  Fotografi: Jiri Havran       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)/Sivilarkitekt Stein Stoknes MNAL (ARK)

 10. Fotografi: Jiri Havran       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)/Sivilarkitekt Stein Stoknes MNAL (ARK)

 11. Inngangsparti med gulvvarme.

  Inngangsparti med gulvvarme.

  Fotografi: Jiri Havran       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)/Sivilarkitekt Stein Stoknes MNAL (ARK)

 12. Stue i første etasje med utgang til terrasse.

  Stue i første etasje med utgang til terrasse.

  Fotografi: Jiri Havran       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)/Sivilarkitekt Stein Stoknes MNAL (ARK)

 13. Fotografi: Jiri Havran       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)/Sivilarkitekt Stein Stoknes MNAL (ARK)

 14. Oppholdsrom andre etasje med hems.

  Oppholdsrom andre etasje med hems.

  Fotografi: Jiri Havran       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)/Sivilarkitekt Stein Stoknes MNAL (ARK)

 15. Oppholdsrom andre etasje med hems.

  Oppholdsrom andre etasje med hems.

  Fotografi: Jiri Havran       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)/Sivilarkitekt Stein Stoknes MNAL (ARK)

 16. Gjennomlys fra stue gjennom kjøkken, gang og soverom.

  Gjennomlys fra stue gjennom kjøkken, gang og soverom.

  Fotografi: Jiri Havran       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)/Sivilarkitekt Stein Stoknes MNAL (ARK)

 17. Stue med kontakt til hagen i sør.

  Stue med kontakt til hagen i sør.

  Fotografi: Jiri Havran       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)/Sivilarkitekt Stein Stoknes MNAL (ARK)

 18. Bad, første etasje.

  Bad, første etasje.

  Fotografi: Jiri Havran       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)/Sivilarkitekt Stein Stoknes MNAL (ARK)

 19. Vindusbånd mot nord og vest.

  Vindusbånd mot nord og vest.

  Fotografi: Harald Brekke       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)/Sivilarkitekt Stein Stoknes MNAL (ARK)

 20. Vindusbånd mot nord.

  Vindusbånd mot nord.

  Fotografi: Harald Brekke       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)/Sivilarkitekt Stein Stoknes MNAL (ARK)

 21. Detalj gjerde mot øst

  Detalj gjerde mot øst

  Fotografi: Harald Brekke       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)/Sivilarkitekt Stein Stoknes MNAL (ARK)

 22. Detalj utebod.

  Detalj utebod.

  Fotografi: Harald Brekke       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)/Sivilarkitekt Stein Stoknes MNAL (ARK)

 23. Overgang grusdekke - plen.

  Overgang grusdekke - plen.

  Fotografi: Karin Hagen       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)/Sivilarkitekt Stein Stoknes MNAL (ARK)

 24. Utgang fra hage til friområde på østsiden.

  Utgang fra hage til friområde på østsiden.

  Fotografi: Karin Hagen       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)/Sivilarkitekt Stein Stoknes MNAL (ARK)

Prosjektbeskrivelse

Boligen er oppført på en relativt liten (500m2) tomt på Skøyen i Oslo. Hovedhus, carport og uthus er organisert rundt et avgrenset uterom/tun.

Passiv energidesign handler om å starte i riktig ende. Det er lagt vekt på arealeffektive løsninger og bruk av et enkelt og relativt kompakt bygningsvolum. Glassarealene er optimalisert med hensyn til størrelse og orientering, og bygningen har fått en svært godt isolert klimkaskjerm med minimale luftlekkasjer. De tekniske løsningene omfatter balansert ventilasjon med varmegjenvinning, solfangere (vacuum) for produksjon av varmtvann og oppvarming. Det benyttes energieffektivt lys og utstyr med enkel behovsstyring. Passivhuset på Skøyen vil klare seg med kun 25% av energien i forhold til en normal bolig.

Boligen er oppført i massivtre. Det overordnede målet med prosjektet har vært å utvikle et helhetlig, energi- og klimaeffektivt boligkonsept basert på massivtre som byggemetode. I urbane situasjoner er arealeffektive ytterveggskonstruksjoner avgjørende for økonomien i byggeprosjekter. En av utfordringene i prosjektet har ligget i å utvikle en løsning hvor massivtre rendyrkes som konstruktivt element (tynnest mulig bærende skiver) og kombineres med et isolasjonssjikt fritt for kuldebroer, for på denne måten å oppnå både kostnads-, areal- og energieffektive løsninger.

Prosjektet har vært støttet av Innovasjon Norge, Enøketaten i Oslo, Husbanken og Enova. Prosjekteringen har foregått i nært samarbeid med SINTEF Byggforsk og arbeidet har vært knyttet til det på gående Robust-prosjektet.

Nøkkeltall

Arealforbruk:
37 m2 (BRA) / person (totalt 186m2)
Energiforbruk:
Totalt energibehov 76 kWh/m2år; solvarme 17 kWh/m2år; levert energi 60 kWh/m2år (elektrisitet); oppvarmingsbehov 14,7 kWh/m2år
Energikilder:
Vakumsolfanger, elektrisitet.
Byggekostnader:
Endelig regnskap foreligger ikke ennå. Estimerte kostnader for boligen eks. carport og uthus: 19.000 kr/m2 (BRA) (eks. mva)

Tiltak

Energi

bioenergi

 1. Energikonsept

  Energikonsept

  Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)/Sivilarkitekt Stein Stoknes MNAL (ARK)

 2. Balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning (82%). Føringer lagt i oppforet sjikt over massivtre etasjeskille.

  Balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning (82%). Føringer lagt i oppforet sjikt over massivtre etasjeskille.

  Fotografi: Stein Stoknes       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)/Sivilarkitekt Stein Stoknes MNAL (ARK)

 3. Vakumsolfagere (5m2) for produksjon av varmtvann og bidrag til romoppvarming.

  Vakumsolfagere (5m2) for produksjon av varmtvann og bidrag til romoppvarming.

  Fotografi: Stein Stoknes       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)/Sivilarkitekt Stein Stoknes MNAL (ARK)

 4. Vindusdetalj som viser vindu montert midt i isolasjonssjikt å minimere kuldebroer.

  Vindusdetalj som viser vindu montert midt i isolasjonssjikt å minimere kuldebroer.

  Fotografi: Jiri Havran       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)/Sivilarkitekt Stein Stoknes MNAL (ARK)

Passive tiltak
Boligen er gitt en enkel og relavtivt kompakt bygningsform, i tråd med prinsipper for passiv energidesign. Sammenlignet med en kvadratisk grunnplan er den rektangulære formen ikke helt optimal, sett fra et energiperspektiv. Den rektangulære hovedformen er imidlertid et kompromiss, hvor ønsket om å frigi mest mulig av det begrensede tomtearealet mot sør og lukke tomten mot nord også har vært viktig.

Vindusflatene er optimalisert med hensyn til størrelse og orientering, ut fra de føringer som energibudsjettet har gitt. Det er søkt å få til størst mulig åpenhet, solinnstråling og gode dagslysforhold med et tross alt begrenset vindusareal (23% av BRA).

Bygningen er meget godt isolert og kuldebroer og luftlekkasjer er søkt redusert til et minimum. Den innvendige massivtrekonstruksjonen er pakket inn i en kombinert vindtette- og dambremseduk, og deretter et tykt isolasjonssjikt bestående av hard (tak) og halvhard (vegger) mineralullisolasjon (350mm i vegger og 380mm i tak). Isolasjon og duk er klemt på plass med skruer og lekter. Det er ingen stendere i isolasjonssjiktet og eneste kuldebroer er de gjennomgående skruene. Duken er tapet i alle skjøter.

Grunnmur består av ringmurselementer med et ekstra ytre isolasjonssjikt (totalt 35 cm utenfor ringmur). Gulv mot grunnen er isolert med 40 cm isolasjon under betongplate. Over betongplaten er fuktsperre og lufttetthet sikret av en (asfalt) sveisemembran.  Det er lagt særlig vekt på å få til en god og lufttett løsning ved overgangen grunnmur-vegg. Her er benyttet en svillemembran med oppkant som overlapper med tettsjikt på vegg. Det er også benyttet et dobbelt sett grunnmurssvill. Den underste for å klemme svillemembran mot sveisemembran. Den andre for å avrette underlaget for massivtreelementene. Alle gjennomføringer er tettet med mansjetter.

Vinduene har meget lav U-verdi, består av tre lags glass med argongass og har splittede karmer med isolasjon. De er satt inn i vinduskasser som er montert på utsiden av massivtreet.  Tetteduk er ført over disse og tapet og klemt mot vinduskarm. Isolasjon er ført delvis over karm.

U-verdier:
Yttervegg: 0,09 W/(m2 K)
Gulv på grunn: 0,07 W/(m2 K)
Tak: 0,08 W/(m2 K)
Dører og vinduer: 0,63 W/(m2 K) (snitt)

Lekkasjetall
Det er gjennomført trykktesting av boligen med meget godt resultat; Lekkasjetall 0,3 (n50) [1/h].

Aktive tiltak
Boligen har balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning (plategjenvinner, virkningsgrad 79%, SFP faktor 0,86 kW/m3/s). Det er installert inne-utebryter på ventilasjonsanlegget som nedjusterer luftskiftet når boligen er tom.

Vakumsolfangere (5m2) på taket gir bidrag til varmtvann og romoppvarming. Solfangeren kobles til en varmtvannsbeholder på 300 liter som leverer tappevann, og noe romoppvarming via vannbåren gulvvarme på bad og gang. Når solen ikke alene klarer å generere nok varmtvann, vil et elektrisk varmeelement i varmtvannstanken dekke det resterende behovet.  Solfangere vil dekke hele boligens varmtvannsbehov i fire av årets måneder. På årsbasis dekker solfangere ca 55% av tappevann og 15-20% av boligens oppvarmingsbehov.

På ekstra kalde dager vil to bioetanolovner levere supplerende romoppvarming.

Boligen er utstyrt med energieffektiv belysning (sparepærer) og meget energieffektive hvitevarer A .

Konstruksjon og materialbruk

lavemitterende materialer / miljøvennlig overflatebehandling / naturnære materialer / prefabrikasjon / balansert ventilasjon / diffusjonsåpen konstruksjon / fuktregulerende materialer

 1. Prinsipp for oppbygging av yttervegg. Bærende innervegg av massivtre. Dampbrems. Kuldebrofri isolasjon. Påhengt ytterkledning av malmfuru.

  Prinsipp for oppbygging av yttervegg. Bærende innervegg av massivtre. Dampbrems. Kuldebrofri isolasjon. Påhengt ytterkledning av malmfuru.

  Fotografi: Stein Stoknes       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)/Sivilarkitekt Stein Stoknes MNAL (ARK)

 2. Horisontal detalj vegg med innsetting av hjørnevindu. (Last ned tegninger med høyere oppløsning under vedlegg).

  Horisontal detalj vegg med innsetting av hjørnevindu. (Last ned tegninger med høyere oppløsning under vedlegg).

  Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)/Sivilarkitekt Stein Stoknes MNAL (ARK)

 3. Vertikal detalj overgang vegg / tak med innsetting av vindu. (Last ned tegninger med høyere oppløsning under vedlegg).

  Vertikal detalj overgang vegg / tak med innsetting av vindu. (Last ned tegninger med høyere oppløsning under vedlegg).

  Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)/Sivilarkitekt Stein Stoknes MNAL (ARK)

 4. Produksjon av massivtre-elementer (mars 09).

  Produksjon av massivtre-elementer (mars 09).

  Fotografi: Norsk Massivtre AS       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)/Sivilarkitekt Stein Stoknes MNAL (ARK)

 5. Produksjon av massivtre-elementer (mars 09).

  Produksjon av massivtre-elementer (mars 09).

  Fotografi: Norsk Massivtre AS       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)/Sivilarkitekt Stein Stoknes MNAL (ARK)

 6. Produksjon av massivtre-elementer (mars 09).

  Produksjon av massivtre-elementer (mars 09).

  Fotografi: Norsk Massivtre AS       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)/Sivilarkitekt Stein Stoknes MNAL (ARK)

 7. Ringmursystem - Jackon Thermomur med ekstra isolasjonssjikt.

  Ringmursystem - Jackon Thermomur med ekstra isolasjonssjikt.

  Fotografi: Stein Stoknes       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)/Sivilarkitekt Stein Stoknes MNAL (ARK)

 8. 40 cm isolasjon mot grunnen.

  40 cm isolasjon mot grunnen.

  Fotografi: Stein Stoknes       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)/Sivilarkitekt Stein Stoknes MNAL (ARK)

 9. Sveisemembran over isolasjon og betongplate. Tetting av gjennomføringer mot grunnen.

  Sveisemembran over isolasjon og betongplate. Tetting av gjennomføringer mot grunnen.

  Fotografi: Stein Stoknes       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)/Sivilarkitekt Stein Stoknes MNAL (ARK)

 10. Montering av massivtre.

  Montering av massivtre.

  Fotografi: Stein Stoknes       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)/Sivilarkitekt Stein Stoknes MNAL (ARK)

 11. Montering massivtre på dobbel svill.

  Montering massivtre på dobbel svill.

  Fotografi: Stein Stoknes       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)/Sivilarkitekt Stein Stoknes MNAL (ARK)

 12. Sammenføyning av elementer.

  Sammenføyning av elementer.

  Fotografi: Stein Stoknes       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)/Sivilarkitekt Stein Stoknes MNAL (ARK)

 13. Montering etasjeskille.

  Montering etasjeskille.

  Fotografi: Stein Stoknes       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)/Sivilarkitekt Stein Stoknes MNAL (ARK)

 14. Montering andre etasje.

  Montering andre etasje.

  Fotografi: Stein Stoknes       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)/Sivilarkitekt Stein Stoknes MNAL (ARK)

 15. Montering takelementer.

  Montering takelementer.

  Fotografi: Stein Stoknes       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)/Sivilarkitekt Stein Stoknes MNAL (ARK)

 16. Svillemembran med oppkant som skal tapes mot tetteduk på vegg. Grunnmursisolasjon fungerer som opplag for veggisolasjon.

  Svillemembran med oppkant som skal tapes mot tetteduk på vegg. Grunnmursisolasjon fungerer som opplag for veggisolasjon.

  Fotografi: Stein Stoknes       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)/Sivilarkitekt Stein Stoknes MNAL (ARK)

 17. Montering av kombinert dampbrems og vindtetting.

  Montering av kombinert dampbrems og vindtetting.

  Fotografi: Stein Stoknes       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)/Sivilarkitekt Stein Stoknes MNAL (ARK)

 18. Vindtetting og taping rundt vinduskasser.

  Vindtetting og taping rundt vinduskasser.

  Fotografi: Stein Stoknes       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)/Sivilarkitekt Stein Stoknes MNAL (ARK)

 19. Taping og "dytting" (ekspanderende vindusrims) av vinduer. Vinduer med splittet og isolert karm (Häussler).

  Taping og "dytting" (ekspanderende vindusrims) av vinduer. Vinduer med splittet og isolert karm (Häussler).

  Fotografi: Stein Stoknes       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)/Sivilarkitekt Stein Stoknes MNAL (ARK)

 20. Tetting av gjennomføringer med mansjetter.

  Tetting av gjennomføringer med mansjetter.

  Fotografi: Stein Stoknes       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)/Sivilarkitekt Stein Stoknes MNAL (ARK)

 21. Sammenskruing av isolasjon i hjørner.

  Sammenskruing av isolasjon i hjørner.

  Fotografi: Stein Stoknes       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)/Sivilarkitekt Stein Stoknes MNAL (ARK)

 22. Montering av Flex systemvegg i to sjikt.

  Montering av Flex systemvegg i to sjikt.

  Fotografi: Stein Stoknes       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)/Sivilarkitekt Stein Stoknes MNAL (ARK)

 23. Isolasjon (35 cm) og vindtetting klemmes på plass av lekter og gjennomgående skruer (42 cm).

  Isolasjon (35 cm) og vindtetting klemmes på plass av lekter og gjennomgående skruer (42 cm).

  Fotografi: Stein Stoknes       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)/Sivilarkitekt Stein Stoknes MNAL (ARK)

 24. Lekter over 4 lag isolasjon (Rockwool betongunderlag og Hardrock energy) på tak.

  Lekter over 4 lag isolasjon (Rockwool betongunderlag og Hardrock energy) på tak.

  Fotografi: Stein Stoknes       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)/Sivilarkitekt Stein Stoknes MNAL (ARK)

 25. Montering av kledning.

  Montering av kledning.

  Fotografi: Stein Stoknes       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)/Sivilarkitekt Stein Stoknes MNAL (ARK)

 26. Diffusjonsåpent undertak over isolasjon og lekter. Montering av kryssluftet bordtak.

  Diffusjonsåpent undertak over isolasjon og lekter. Montering av kryssluftet bordtak.

  Fotografi: Stein Stoknes       Arkitekt: RATIO Arkitekter AS (ARK)/Sivilarkitekt Stein Stoknes MNAL (ARK)

Massivtreelementene er produsert i hall, og hele byggeprosessen fram til bygget er tett har foregått under telt. På denne måten unngås fukt i konstruksjonene. Prefabrikasjon reduserer også byggavfallsmengdene.

Konstruksjonen er diffusjonsåpen, med en dampbrems mellom massivtresjiktet og isolasjonssjiktet.

En hvitpigmentert linolje er påført massivtreelementene for å gi lyse innvendige overflater. Linoljen vil bevare massivtreets lavemitterende egenskaper og noe av dets naturlige fuktregulerende egenskaper. Utvendig ytterveggskledning er av malmfuru, som skal stå ubehandlet og bli naturlig grå.

Innvendige overflater på gulv og vegger er i heltre. Kjøkkeninnredning er svanemerket.

Balansert ventilasjon med rensing av luften sikrer godt innemiljø.

Universell utforming

fremkommelighet

Hovedboligen er utformet i tråd med livsløpsstandard.  Både bad og soverom finnes på grunnplan. Kjøkken og bad kan relativt enkelt endres til å passe rullestolbruker. I boligen er det valgt terskelfrie løsninger, adkomst sikres fra utsiden ved hjelp av rampe.

 

Prosjektopplysninger

Byggeår:
2009
Prosjekterende:
RATIO Arkitekter AS (ARK) | Sivilarkitekt Stein Stoknes MNAL (ARK)
Hovedentreprenør:
Jo Toftdal (byggmester)
Rådgivende firmaer:
Nils Ivar Bovim, Brucon v/Ottar langehaug
Prosjektledelse:
Stein Stoknes
Byggherre:
Stein Stoknes
Lokalisering:
Ladeveien 20, Skøyen, Oslo

Publisert

Dagbladet 2009 Byggeindustrien 2009 Byggmesteren 2009 Norsk Skogbruk 2009

Mer informasjon

Vedlegg

Tekst: 
Per Anda / NAL
Sist oppdatert: 
15.01.2015