Gode eksempler

I denne basen finner du eksemplene på gode prosjekter innen de fleste av våre fagområder. Prosjektene skal gi veiledning og inspirere kommunene og byggebransjen til å utvikle nye gode forbilderprosjekter.
På denne siden finner du en alfabetisk oversikt over alle prosjektene i basen. NB! I snarmenyen under kan du også søke på prosjekter innen temaene barnehager, byggeskikk, boligsosialt arbeid, miljø- og energi, universell utforming, omsorgsboliger- og sykehjem, områdeløft og studentboliger.

Vis: