Byggeskikk

Fra 1. juli 2016 overtok Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) Husbankens arbeid med byggeskikk, inkludert Statens byggeskikkpris. Fagstoffet om byggeskikk ligger nå på DiBK sine sider, se lenke nedenfor. Det er foreløpig ikke satt noen frist for å sende inn forslag til Statens byggeskikkpris for 2017. Når frist og prosedyre er klart, vil informasjon om dette publiseres på dibk.no.

Les mer om byggeskikk på dibk.no

  

Statens Byggeskikkpris

Prisen er en hederspris for bygninger, med tilhørende anlegg, som gjennom utførelse, materialbruk, og samspill med sted og miljø bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken. Kandidater til prisen skal ha god arkitektonisk utforming og skal oppfylle sentrale kvaliteter innenfor miljø og universell utforming. 

Tidligere prisvinnere Statens Byggeskikkpris 

Les mer om byggeskikkprisen på dibk.no