Leieboliger som trygt alternativ

Start: 19. mai 2021 09.00
Slutt: 19. mai 2021 10.30
Sted: Webinar på Teams
Pris: Gratis
Målgruppe: Åpent for bransjeaktører i Oslo, Viken og Innlandet
Påmeldingsfrist: 18. mai 2021 09.00

Vi inviterer bransjen til webinar om hvordan fremskaffe private utleieboliger med rett til kommunal tilvising og lån fra Husbanken. Møtet egner seg for boligutviklere/selskap som ikke har forhåndskjennskap til ordningen.

Hvordan kan utbyggere møte kommunens behov for boliger til vanskeligstilte?

Mål 2 i ny nasjonal strategi for sosial boligpolitikk er at leie skal være et trygt alternativ.

Et av regjeringens tiltak for å nå dette målet er å gi flere lån fra Husbanken til private utbyggere av utleieboliger.

Husbanken har utviklet en arbeidsprosess for å fremskaffe private utleieboliger med rett til kommunal tilvising. På webinaret får du høre om

 • bakgrunnen for tilvisingsavtaler
 • praktisk gjennomføring
 • eksempler på gode prosjekter
 • nyttige erfaringer fra utleiere og kommune 

I utgangspunktet kan alle kommuner fremskaffe gode utleieboliger med tilvisingsavtale gjennom private selskap som har som formål å eie, forvalte og leie ut boliger.

Program

 • Husbankens tildelingsbrev 2021 og økonomiske virkemidler, v/Helene Jordheim, Husbanken øst
 • Tilvisingsavtaler: bakgrunn, arbeidsprosess, verktøy og eksempler, v/Lars K. Halleraker, Husbanken øst 
 • Gode utleieboliger i store prosjekter, v/Ellen Solberg, Selvaag utleieboliger AS
 • Gode utleieboliger i mellomstore prosjekt, v/Petter Witnes, Witnes eiendom AS
 • Bruk av rammeavtale for å fremskaffe utleieboliger med tilvisingsavtale, v/Linda Haugen, Lørenskog kommune
 • Lånevilkår og bankfaglige vurderinger, v/John Grønset, Husbanken øst
 • Spørsmål og svar

Vi sender deltakerlenke dagen før webinaret. 

Vel møtt!