Lån til barnehager

Husbanken kan gi lån til å bygge ny barnehage, nytt tilbygg eller oppgradere eksisterende bygg. Den som søker må både eie og drive barnehagen, og kommunen må anbefale søknaden.