Tilskudd til oppgradering av 2 000 studentboliger

Åtte studentsamskipnader får tilsammen 250 millioner kroner til å oppgradere over 2 000 studentboliger.

– Dette er en kjempenyhet for både studenter og byggebransjen. Boligene blir mer moderne samtidig som vi holder hjulene i gang over hele landet, sier forskings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.

Tilskuddene til oppgradering skal brukes til å bygge mer tilgjengelige boliger og øke boligenes levetid. I tillegg skal tiltakene blant annet være en del av arbeidet med med å redusere energibruken. Et krav for å få penger er at oppgraderingen skal settes i gang raskt og i løpet av 2020.  

Disse prosjektene har fått tilskudd til oppgradering:

Norges arktiske studentsamskipnad

Prosjektnavn:

 • Åsgård (17 millionar)
 • Nyland (11,9 millionar)

Antall hybelenheter: 200
Totalt tilskudd: kr 28 900 000

Studentinord

Prosjektnavn: Flatvold
Antall hybelenheter: 251
Totalt tilskudd: kr 5 600 000

Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim

Prosjektnavn: Moholt allé 1-28
Antall hybelenheter: 468
Totalt tilskudd: kr 60 000 000

Sammen – Studentsamskipnaden på Vestlandet

Prosjektnavn: Osahaugen 16 – 20
Antall hybelenheter: 60
Totalt tilskudd: 16 000 000

Studentsamskipnaden i Innlandet

Prosjektnavn: Fredrik M gate 21/23
Antall hybelenheter: 235
Totalt tilskudd: 39 000 000

Studentsamskipnaden SiO 

Prosjektnavn: 

 • Rolf M. Stenersens allé 8 - 14 (26 millionar)
 • Rolf M. Stenersens allé 2-4 (13 millionar)
 • Olav M. Troviksv. 60, (13 millionar)
 • Olav M. Troviksv. 64 (13 millionar)
 • Olav M. Troviksv. 66 (13 millionar)

Antall hybelenheter: 368
Totalt tilskudd: 78 000 000

Studentsamskipnaden i Stavanger

Prosjektnavn: 

 • Starev. 1-15 u-hus (750 000)
 • Starev.1-15 (11 millionar)

Antall hybelenheter: 318
Totalt tilskudd: 11 750 000

Studentsamskipnaden i Agder

Prosjektnavn: 

 • Kaserneveien 12 (3,8 millionar)
 • Jon Lilletunsv. 21,23 (6 millionar)

Antall hybelenheter: 194
Totalt tilskudd: 9 800 000

Totalt 2 094 hybelenheter har tilsammen gått kr 249 050 000 i tilskudd.