Utbetalingsdatoer for bostøtte 2019

Bostøtten blir utbetalt den 20. hver måned, bortsett fra når den 20. kommer på en helg eller en helligdag. 

Utbetalingsdatoen er dagen du har pengene på kontoen din. Når på dagen pengene er på konto vil variere, fordi det er banken din som overfører pengene til deg. Utbetalingen kan derfor komme på kontoen din først på ettermiddagen eller kvelden.

Utbetalinger 2019

Januar 18.01.19
Februar 20.02.19
Mars 20.03.19
April 17.04.19
Mai 20.05.19
Juni 20.06.19
Juli 19.07.19
August 20.08.19
September 20.09.19
Oktober 18.10.19
November 20.11.19
Desember 20.12.19

Har du byttet kontonummer?
Logg inn og endre kontonummeret ditt

Husk å melde fra om endringer!

Du har plikt til å melde fra hvis det skjer endringer som kan ha betydning for beregningen av bostøtte.
Dette kan du endre