Har du fått varsel om tilbakebetaling?

Du kan gi oss nye opplysninger om inntekten og formuen i 2016, så vil vi se på saken din på nytt før vi fatter vedtak. Bruk skjemaet på høyre side.

Husbanken sender nå varsel til søkere som hadde for høy inntekt i 2016. De må betale tilbake bostøtten de mottok. Varselet blir sendt slik at søker kan gi oss nye opplysninger før vi fatter vedtak i saken.

 

Bakgrunnen for kravet er at Husbanken har etterkontrollert inntektene og formuen husstanden hadde i 2016. Skatteoppgjøret for 2016 viser at det ikke er meldt fra om økninger i inntekt og/eller formue, og at inntektsgrunnlaget var så høyt at søker ikke hadde rett til bostøtte. Vi krever derfor tilbake all støtte søker fikk i 2016.

Har du mottatt varsel og mener det er feil?

Hvis du har mottatt varsel og mener at kravet er feil, må du sende oss nye opplysninger. Da må du fylle ut skjemaet du fikk sammen med varselet, og sende det til Husbanken innen 3 uker etter at du mottok brevet. Vi vil da se på saken din på nytt. Du må legge ved dokumentasjon som viser inntektene du/dere hadde i hver enkelt måned i 2016. 

Har du problemer med å betale tilbake?

Manglende betalingsevne gir ikke grunnlag for å avslutte kravet. Du vil få tilbud  om ordninger for tilbakebetaling som er tilpasset din økonomiske situasjon. Det vil du få når vi har gjort et vedtak og kravet ditt er overført til Statens innkrevingssentral.

Hva skjer videre?

Når det er fattet endelig vedtak i saken, vil vi sende den til Statens innkrevingssentral (SI). Det er de som skal inndrive kravet på vegne av Husbanken. Du vil da få ett brev med faktura fra SI, og vi ønsker ikke at du betaler inn noe før du mottar fakturaen. Har du behov for å nedbetale kravet over tid, får du mer informasjon i brevet om mulighetene for å inngå en nedbetalingsavtale.  


Kontaktinformasjon

Du kan også ta kontakt med oss på tlf. 22 96 16 00 hvis du trenger mer informasjon. Kommunens bostøttekontor kan også hjelpe deg.