Kan du ikke søke elektronisk?

Kan du ikke søke elektronisk, må du fylle ut papirskjemaet, skrive det ut og sende til kommunen (i Oslo til bydelen).

Du kan ikke sende skjemaet på e-post.  Bostøttekontoret er som regel på boligkontoret, servicekontoret eller NAV. 

Bor du i privat kollektiv eller ønsker fratrekk i formuen fordi du skatter for barns formue, må du fylle ut både papirskjemaet og aktuelt tilleggsskjema. 

Bokmål:

Nynorsk: