Fordeler med å søke bostøtte elektronisk

  • Du slipper å fylle inn opplysninger vi innhenter fra andre registre.
  • Du får bare spørsmål som er aktuelle for deg og din situasjon.
  • Du får veiledning når du søker.
  • Du får beskjed om hva du må dokumentere.
  • Du kan lagre søknaden og fortsette utfyllingen senere.

Tilbake for å søke bostøtte