Slik klager du på et bostøttevedtak

Du kan klage på vedtak om bostøtte dersom du mener at vedtaket bygger på feil opplysninger. Du har 3 ukers frist til å klage etter at du mottok vedtaket.

Du må fylle ut eget klageskjema. Det er egne skjemaer for klage på inntekter.
  
 HB 9.S.11 Bostøtte - klage på vedtak (ikke klage på inntekt)   Nynorsk
 HB 9.S.04 Bostøtte - klage på meldepliktige inntekter* og formue         Nynorsk
 HB 9.S.12 Bostøtte - klage på månedlige inntekter    Nynorsk

* Kapitalinntekter, næringsinntekter, inntekter fra utlandet og inntekter fra skattefri utleie.

Spesielt om klage på feil månedlige inntekter
Månedlige inntekter som lønn, pensjon og stønader, innhenter vi automatisk fra Skatteetaten hver måned. Hvis det er feil i disse inntektene, må du kontakte den som har utbetalt inntekten og be om at de retter opplysningene. Du får automatisk ny beregning hvis endringen har betydning for bostøtten din. Da trenger du ikke å klage. Du kan se alle opplysninger arbeidsgivere og andre har rapportert inn på tjenesten "Mine inntekter og arbeidsforhold" på skatteetaten.no. Hvis arbeidsgiver ikke endrer opplysningene, kan du klage. 

Saksgang

  • Det står på skjemaet hvor du  skal sende klagen.
  • Hvis skjemaet skal til kommunen, så tar kommunen kontakt med deg hvis det mangler informasjon.
  • Kommunen sender klagen til Husbanken for behandling.
  • Husbanken fatter vedtak og sender det direkte til deg. Kommunen får også melding om avgjørelsen.
  • Har du spørsmål om vedtaket, må du ta kontakt med kommunen.

Fikk du ikke medhold i klagen din?

Hvis du ikke fikk medhold på klagen din, kan du be om at den blir behandlet av en uavhengig klagenemnd. Det må du gi beskjed om til kommunen/bydelen. 

Du må gjerne komme med nye opplysninger i saken. Husbanken vil da se på saken en gang til. Hvis Husbanken fremdeles ikke ønsker å omgjøre vedtaket, så vil Husbanken sende klagen til en uavhengig klagenemnd.

Les mer om klagenemnda og saksgangen for klager