Slik klager du på et bostøttevedtak

Du kan klage på vedtak om bostøtte dersom du mener at vedtaket er fattet på grunnlag av feil opplysninger.

Klagefrist: 3 uker fra du mottar vedtaket.

Her finner du mer informasjon om saksgang for klager

Hva gjelder klagen din?

Velg den årsaken som passer best for klagen din:

Fikk du ikke medhold i klagen din?

Hvis du ikke fikk medhold på klagen din, kan du be om at den blir behandlet av en uavhengig klagenemnd. Det må du gi beskjed om til kommunen/bydelen.

Du må komme med nye opplysninger i saken. Husbanken vil da se på saken en gang til. Hvis vi fremdeles ikke ønsker å omgjøre vedtaket, vil Husbanken sende klagen til en uavhengig klagenemnd.

Les mer om klagenemnda og saksgangen for klager.