Tilbakebetalt skatt er ikke inntekt

Får du igjen penger på skatten? Det får ingen betydning for bostøtten din.

I beregningen av bostøtte er det kun skattepliktige inntekter som blir tatt med som inntekt. Utbetaling av for mye innbetalt skatt får derfor ingen betydning for bostøtten din.