Tilbakebetalt skatt er ikke inntekt

Får du igjen penger på skatten? Det får ingen betydning for bostøtten din.

I beregningen av bostøtte er det kun skattepliktige inntekter som blir tatt med som inntekt. Utbetaling av for mye innbetalt skatt får derfor ingen betydning for bostøtten din.

Men vær oppmerksom på at hvis du får feriepenger, så blir de tatt med som inntekt i den måneden de blir utbetalt.