Når må det sendes ny søknad?

Hovedregelen er at alle som mottar bostøtte får søknaden overført/kopiert til ny termin. Men i noen tilfeller må det sendes ny søknad.

I utgangspunktet kopieres alle søknader i bostøtteregisteret over til ny måned på en gitt dato. Men i noen tilfeller blir ikke søknadene kopiert til neste måned. Dette gjelder hvis 

  • du har meldt flytting til folkeregisteret 
  • du fikk avslag på ordinær søknad forrige måned - dette gjelder selv om du har fått medhold i en klage
  • saken din er etterbehandlet
  • den bostøtten utbetales til er død (hovedsøker)
  • du fikk bostøtte til tross for at du ikke hadde meldt flytting til folkeregisteret
  • vi har brukt faktisk inntekt til grunn for beregningen - da blir du bedt om å gi oss nye inntekstopplysninger hvert år

Ved flytting
For å unngå å få avslag på bostøtte må du:

Alle opplysninger i en bostøttesak tar utgangspunkt i den første dagen i hver måned. Du skal altså søke støtte til den boligen du bodde i på den første dagen i måneden.

Faktisk inntekt
Når vi bruker faktisk inntekt i beregningen, blir inntektsopplysningene kopiert over til neste måned bortsett fra desember til januar. Hvis du ikke sender ny søknad med dokumentasjon ved hvert årsskifte, vil skatteoppgjøret bli lagt til grunn for vedtaket i januar. Søknadsfristen er 14. januar.

Ved påklaging av vedtaket
Fikk du avslag i ordinær behandling, må du sende ny søknad for neste måned. Du må sende ny søknad selv om du har fått medhold i en klage. Send gjerne inn en ny søknad samtidig som du klager på vedtaket du fikk.

Søknaden er etterbehandlet
Hvis søknaden din behandles etter at sakene er kopiert over til neste måned, må du søke på nytt for neste måned.

Hovedsøker er død
Hvis søker dør, må de andre i husstanden sende ny søknad. I slike tilfeller vil det bli sendt melding om at det må søkes på nytt.

Du er ikke registrert som bosatt i folkeregisteret
I helt spesielle tilfeller kan Husbanken godkjenne at du kan få bostøtte til en bolig du ikke er bosatt i i følge  folkeregisteret. Husbanken "overstyrer" da opplysningene i folkeregisteret. 

Du må søke hver måned så lenge det er aktuelt å overstyre dvs. så lenge du ikke kan melde flytting.

Les mer om krav til registrering i folkeregisteret