Hvordan melde fra om endringer 

Du har plikt til å melde fra hvis det skjer endringer som kan ha betydning for beregningen av bostøtte.

Du trenger ikke å melde fra om inntekter som lønn, trygd og stønader - de blir innhentet automatisk hver måned.

Du må melde fra hvis du eller andre i husstanden får endringer i meldepliktige inntekter eller netto formue. Meldepliktige inntekter er kapitalinntekter, næringsinntekter, inntekter fra utlandet og inntekter fra skattefri utleie. 

Du kan melde fra elektronisk via "Søk bostøtte" knappen: 

Søk bostøtte

Kan du ikke endre elektronisk?
Da sender du endringsmelding på papir til kommunen, bruke dette skjemaet:

Bostøtte – endringer i meldepliktige inntekter og formue (PDF-format)
Bustøtte – endringar i meldepliktige inntekter og formue (PDF-format)

Skatter du for barns formue?
Foreldre skatter for barns formue inntil året barnet fyller 17 år. Hvis du (eller annen forelder) har høy netto formue fordi du skatter for barns formue, kan du be om at vi trekker ut barnets netto formue. Det gjør du ved å fylle ut skjemaet under.

Bostøtte – Opplysninger om barns formue (PDF-format)
Bustøtte – Opplysningar om barn sin formue (PDF-format)

 

Da må du straks melde flytting til folkeregisteret og sende inn ny søknad om bostøtte for den nye boligen.

Du kan søke elektronisk når flyttingen er registrert i folkeregisteret. Det er ikke nok å melde flytting til Posten eller NAV.

Du må melde flytting til folkeregisteret på denne siden hos Skatteetaten

Flytting må alltid meldes til folkeregisteret. Det er ikke nok å melde flytting til Posten eller NAV.

 • Hvis noen har flyttet ut av husstanden, må du sende skriftlig melding til kommunen/bydelen med navn og personnummer på personen/e som har flyttet ut. Husk å oppgi fødselsnummeret ditt.

 • Hvis noen flytter inn i husstanden, må du
  • fylle ut side 1 og 3 i søknadsskjemaet "Søknad om statlig bostøtte" se lenke nedenfor
  • send skjemaet til kommunen/bydelen, og oppgi at henvendelsen gjelder nye personer i husstanden 

Søknad om statlig bostøtte -bokmål (PDF-format)
Søknad om statleg bustøtte - nynorsk (PDF-fomat)

Du må også melde flytting til folkeregisteret på denne nettsiden til Skatteetaten.

Du må melde fra om alle endringer i boutgiftene dine.

 • Bor du i leid bolig, kan du melde fra om endringer i husleien elektronisk via "Søk bostøtte" knappen.

  Søk bostøtte

 • Bor du i eid bolig (borettslag, andel o.a.), må du sende skriftlig melding til kommunen/bydelen. Du må legge ved dokumentasjon
  på alle endringer. Husk å oppgi fødselsnummeret ditt. 

Da må du sende skriftlig melding til kommunen/bydelen. Studiested må være godkjent av Lånekassen, og studenten må ha rett på lån og/eller stipend fra Lånekassen. Husk å oppgi fødselsnummeret både til deg selv og den som er student.

 • Oppgi om studenten er "barn" i husstanden og bor sammen med foreldre.
 • Hvis studiet/opplæringen er et arbeidskvalifiserende tiltak støttet av NAV eller kommunen, må du oppgi det.
  • Mottar studenten arbeidsavklaringspenger, kvalifiseringsstønad, introduksjonsstønad eller uføretrygd, trenger du ikke å legge ved dokumentasjon.
  • Deltar studenten i arbeidsrettet tiltak etter avtale med kommunen/NAV, må du legge ved dokumentasjon eller bekreftelse. 
  • Hvis det gjelder en elev over 25 år som går i grunnskole eller videregående opplæring, er det nok med bekreftelse fra skolen.
Hvis det blir flere barn i husstanden, må du melde fra om det til kommunens/bydelens bostøttekontor. Henvender du deg skriftlig, må du huske å oppgi både ditt eget og det nye barnets fødselsnummer.
Hvis noen i husstanden begynner i militær førstegangstjeneste, må du sende skriftlig melding om det til kommunen/bydelen. Du må opplyse om den vernepliktige bor hjemme eller på tjenestestedet. Husk å oppgi fødselsnummeret til deg selv og den vernepliktige.