2. Kommunens saksbehandling av en ny søknad

2.2.5 Overstyring av folkeregistret

Bolig- og husstandssituasjonen per situasjonsdato, som alltid er den 1. i måneden, skal legges til grunn. I enkelte tilfeller kan vi likevel se bort fra det som er registrert i folkeregisteret.

I disse tilfellene overstyrer Husbanken Folkeregisteret sine opplysninger, og registrerer andre opplysninger i bostøttesystemet.

 

NB - Overstyring av folkeregisteret er en unntaksbestemmelse som kan anvendes i spesielle tilfeller. Les mer i avsnittet om begrepet «særlige tilfeller» på neste side.

 

Det er Husbanken som avgjør om folkeregisterets opplysninger skal overstyres, ikke kommunen.

Kapittel 2.2.5 Overstyring av folkeregistret forsetter på neste side

Gå til innholdslisten