Veiledninger

Her finner du ulike veiledere som kan hjelpe deg som saksbehandler.

Veileder i regelverk for bostøtte 
Veilederen er en utdyping av regelverket for bostøtte. I tillegg er det en veiledning i ulike sider av den kommunale saksbehandlingen.

Veileder i regelverk for tilbakekrav-bostøtte
Ekstern veileder for tilbakekrav av feil utbetalt bostøtte. Veilederen beskriver saksgang og hvordan saker skal vurderes og behandles når det er mistanke om feilutbetaling.

Veileder for bostøttesystemet 
Dokumentet forklarer kun funksjonaliteten i bostøttesystemet.