Brev bostøtte

Brev som gjelder fra januar 2017. Vi jobber nå med å lage skjermede testbrev. Nye brev blir lagt ut etter hvert som de blir ferdige.


 

Kode

 

Vedtaksmeldinger etter ordinær behandling

 
    eV00   Innvilget bostøtte - med overgangsordning bm  nn
eV02     Avslag - ikke støtteberettiget bm  nn
eV03 Avslag - for høy inntekt /med etterbetaling bm  nn
eV04 Avslag - kravet til boligen ikke oppfylt bm   nn
    eV04   Avslag - kravet til bokollektivet ikke oppfylt bm  nn
eV05 Avslag - ikke samsvar mellom opplysningene i søknaden og folkeregisterets opplysninger bm  nn
eV09 Avvist sak - søknaden er ikke behandlet da det mangler opplysninger/dokumentasjon bm  nn 
     eV48   Avvist sak - søknaden er ikke behandlet fordi biperson/er ikke er folkeregistrert bm  nn

Får søker eV09 og eV48 så er saken deres avvist på grunn av mangler. Søker får beskjed om at saken kan behandles, hvis saken blir rettet innen 3 uker. Når manglene er rettet, sender Husbanken ut nytt vedtak som i hovedsak ser ut som et vanlig vedtak. 

           

  

 Kode    Personopplysningsbrev    
   PB01       Innhenting av personopplysninger for alle over 18 år   bm   nn 
   PB02    Manglende bipersoner - innhenting av opplysninger  bm  nn

Personopplysningsbrev sendes til alle bipersoner over 18 år i en husstand.