Brev bostøtte

Brev som gjelder fra januar 2017. Vi jobber nå med å lage skjermede testbrev. Nye brev blir lagt ut etter hvert som de blir ferdige.


 

Kode

 

Vedtaksmeldinger etter ordinær behandling

 
eV00 Innvilget bostøtte bm  nn
    eV00   Innvilget bostøtte - ingen inntekter bm  nn
    eV00   Innvilget bostøtte - overgangsordningen bm  
    eV00   Innvilget bostøtte - med etterbetaling bm  nn
eV02     Avslag - ikke støtteberettiget bm  nn
eV03 Avslag - for høy inntekt   bm  nn
eV04 Avslag - kravet til boligen ikke oppfylt bm   nn
eV05 Avslag - ikke samsvar mellom opplysningene i søknaden og folkeregisterets opplysninger bm  nn
eV09 Avvist sak - søknaden er ikke behandlet da det mangler opplysninger/dokumentasjon bm  nn 
     eV48   Avvist sak - søknaden er ikke behandlet fordi biperson/er ikke er folkeregistrert bm  nn

 

eV09 og eV48 er avvisningsvedtak. Det vil si at Husbanken ikke har behandlet saken, fordi det manglet opplysninger/underskrifter. Søker får i disse brevene beskjed om at de kan rette opp manglene innen 3 uker. Når manglene er rettet, sender Husbanken ut R-vedtak (vedtak for rettet sak). Under er R-vedtakene listet opp. Det kommer nye R00 og R03 i februar.

  Kode     Vedtaksmeldinger etter at en sak er rettet 
   R00  Innvilget bostøtte
   R02        Avslag - ikke støtteberettiget
   R03  Avslag - for høy inntekt i forhold til boutgiftene/behovsprøving
   R04  Avslag - kravet til boligen er ikke oppfylt
   R05  Avslag - ikke samsvar mellom opplysningene i søknaden og folkeregisterets opplysninger
 R09  Avslag - søknaden er ikke behandlet da det mangler opplysninger/dokumentasjon
           

  

 Kode    Personopplysningsbrev    
   PB01       Innhenting av personopplysninger for alle over 18 år   bm   nn 
   PB02    Manglende bipersoner - innhenting av opplysninger  bm  nn