Saksbehandling bostøtte

Kommunen har en sentral rolle i saksbehandlingen av bostøtte.

På denne siden finner saksbehandler i kommunen informasjon før og etter bostøttesøknad.

  • veilede bostøttesøker
  • behandle klager
  • behandle tilbakekrav

Hjelpe søker med bostøttesøknad

Søker har fått vedtak og trenger hjelp til: