Inntekter - søkere har innsynsrett

På altinn.no kan søker enkelt finne ut hva arbeidsgivere og andre har rapportert inn av inntekter i en gitt periode.

Søker har fullt innsyn i hva arbeidsgivere, NAV og andre rapporterer inn som inntekter hver måned. Søker må da logge inn på Mine inntekter og arbeidsforhold på skatteetaten.no.  

Søkere som hevder at inntektene vi har hentet fra Skatteetaten er feil, skal henvende seg til arbeidsgiver, NAV eller andre som har rapportert inn feil og be om at opplysningene blir rettet. Søker kan selv forsikre seg om at dette blir gjort på skatteetaten.no.  

Statistikk viser at det er svært få arbeidsgivere som innrapporterer inntekter sent, eller som korrigerer inntektene i etterkant. Husbanken antar derfor at det vil dreie seg om få saker der det er grunnlag for å gjøre om vedtaket.

I helt spesielle tilfeller kan det være svært vanskelig for søker å få arbeidsgiver til å korrigere opplysninger. Det kan for eksempel være at arbeidsgiver har gått konkurs eller lignende. I slike tilfeller kan Husbanken overstyre opplysninger i a-ordningen ved klagebehandling.