Vi ønsker oss flere digitale brukere på bostøtte!

Ni av ti søkere har e-ID, og kan bruke digitale tjenester. Elektronisk søknad skal alltid være førstevalget ved søknad om bostøtte. Til tross for det var det kun 45 prosent som søkte bostøtte elektronisk i 2017. Vi oppfordrer alle kommuner til å bidra i arbeidet med å få flere bostøttesøkere til å bruke e-søknaden og de digitale selvbetjeningstjenestene!

Per februar i år er det spesielt Arendal kommune som utmerket seg med så mye som 95 prosent digitale søknader. På plassene deretter kommer Randaberg og Sunndal kommune, også de med over 90 prosent.

 

Hva er status i din kommune? Du finner antall e-søknader per måned på fylkes- og kommunenivå i vår statistikk for bostøtte

«E-søknaden er jo så enkel å bruke»

I Arendal bruker 95 prosent av alle som søker bostøtte den digitale søknaden til Husbanken. Det er takket være engasjerte medarbeidere som er på tilbudssiden både i kommunen og i NAV. Hilde Hegerlund er en av dem. To dager i uken veileder hun flyktninger i bostøtte og økonomi på voksenopplæringen i Arendal. En dag i måneden er det drop-in- veiledning om bostøtte på servicetorget i kommunen etter annonsering på Facebook. Dette er to av flere tiltak hun gjør med mål om å bli beste kommune i landet på bostøtte.
- Vi prøver jo bare å ta oppfordringen fra Husbanken om å spre informasjon om bostøtten og hjelpe folk å søke. Da har vi funnet ut at vi må være aktive med informasjon og opplæring internt, og stille opp der folk er. E-søknaden er jo så enkel å bruke, det må vi fortelle så mange som mulig, sier Hegerlund.

bostotte3

Hilde Hegerlund har kø utenfor kontoret sitt på voksenopplæringen når hun tilbyr drop-in-veiledning i bostøtte en gang i uken.
 

Fordeler med elektronisk søknad

Kommunene forteller at mange er svært glade for å få hjelp til å bli digitale brukere, og det er mange fordeler:
 • Ved e-søknad blir mange opplysninger innhentet automatisk og søker får spørsmål tilpasset sin situasjon.
 • Søker kan også gjøre endringer elektronisk.
 • Kan søke hele døgnet – ikke avhengig av åpningstidene til kommunen.
 • Søker får bekreftelse på at søknaden er sendt og når de kan forvente svar.
 • Det er ressursbesparende for kommunen.
 • Søker får mulighet til å være anonym (i små kommuner kan dette være en fordel).
 • Søknaden blir registrert i tide og på riktig termin.

Hva kan din kommune gjøre for å øke andelen?

 • Informere om elektronisk søknad på kommunesidene, Facebook, Nav, flyktningetjenesten og eventuelle andre om at elektronisk søknad er førstevalget.
 • Ansatte i kommunen kjenner til hvordan de gir god veiledning i elektronisk søknad – elektronisk søknad er første valget.
 • Bruke tid på å veilede søkerne.
 • Servicesenteret bistår søkere i publikumsmottaket som trenger hjelp til å søke.
 • Fast Drop-in dag der søker kan møte opp å få bistand til å søke elektronisk.
 • Følge opp søkere som har søkt på papir og informere om at de kan søke elektronisk.
 • Bistå søker med å søke om bankbrikke.
 • Ta med nettbrett når du er på hjemmebesøk slik at søker kan søke bostøtte.