12. september sender vi varsel om tilbakebetaling

Rundt 8 000 bostøttemottakere ikke hadde rett på bostøtte i 2016, fordi de hadde for høy inntekt eller formue.

Vi har nå gjort en etterkontroll av inntekter og formue søkerne hadde i 2016. Etterkontrollen viser at ca. 8 000 søkere hadde for høyt inntektsgrunnlag og hadde ikke rett på bostøtte.

Dette er søkere som enten ikke har meldt fra om økning i inntekt eller formue, eller som har oppgitt feil anslag på forventet inntekt og formue i ny søknad. Noen saker må vi se nærmere på, og disse søkerne vil få varsel etterhvert som sakene blir behandlet. 

Veiledning ved henvendelser
I brevet har vi lagt ved skjemaet «Etterkontroll – nye opplysninger om inntekt og formue». Søkere som har innsigelse, skal fylle ut dette og sende det til Husbanken. Det kan være tilfeller der det er sterkt urimelig å kreve tilbakebetaling, og i skjemaet har vi listet opp ulike tilfeller som kan være avgjørende for at vi ikke går videre med ett krav.

Brev - varsel om tilbakebetaling

Søker har 3 ukers frist til å komme med en innsigelse, det vil si gi nye opplysninger. Husbanken vil da se på saken på nytt. Får søker medhold, avslutter vi kravet. Hvis søker ikke får medhold, sender vi søker straks et vedtak om tilbakebetaling. Hvis søker ikke har innsigelse, vil han/hun få et vedtak ca. 3 uker etter at fristen har gått ut. 

I veilederen for tilbakekrav finner du mer informasjon om hvordan vi behandler ulike saker.

Hvis søker ønsker å snakke med noen, så kan han/hun ta kontakte Husbanken på 22 96 16 00. Kontaktinformasjonen står også i brevet til søker.

Slik finner du sakene i din kommune
Kommunen kan følge tilbakekravssaker i bostøttesystemet, og lese brevene som er sendt søker.
Gå inn i Tilbakekrav i menyen øverst, og velg lister i venstremenyen og kryss av for Maskinell etterkontroll og år 2016 jf. bildet under. 

OBS! Du kan kun se saker i egen kommune. Hvis søker bodde i annen kommune i 2016, så vil kravet ikke vises. 
Lister - bilde av visning