Digitale vedtak - henvendelser fra søkere

Det er en del henvendelser etter at vi begynte å sende vedtak digitalt. Her får du mer informasjon om hva du svarer på ulike spørsmål.

Noen søkere er ikke klar over at det er Husbanken som fatter vedtak om bostøtte. De blir derfor litt forvirret at de får svar fra Husbanken, på en søknad de har levert til kommunen. Andre henvendelser dreier seg i hovedsak om at innringere ikke skjønner hvorfor de nå mottar post digitalt, og noen henvender seg fordi de aldri har søkt på noe i Husbanken – heller ikke bostøtte. Mange ønsker også å vite hvordan de kan reservere seg. Under er mer informasjon om hva dere kan svare på ulike henvendelser.

Hvem får tilsendt vedtaket som digital post?
Alle som har logget seg inn på en offentlig tjeneste, for eksempel Skatteetaten eller NAV, er automatisk registrert i det offentlige kontaktregisteret med kontaktinformasjon (SMS eller epost). Og alle som er registrert i kontaktregisteret med kontaktinformasjon, og som ikke har reservert seg, vil heretter motta vedtak som digital post.

Kommunen bør råde søkere til å opprette digital postkasse på Norge.no, framfor å reservere seg.

Feil kontaktinformasjon – ikke mottatt vedtak
Etter utsendelsen har vi avdekket at noen søkere har feil kontaktinformasjon i kontaktregisteret. Det kan skyldes at de av praktiske årsaker har oppgitt kontaktinformasjon til andre i nær familie, når de tidligere har logget seg på en offentlig tjeneste. Eller kanskje noen andre i familien har handlet på vegne av dem, og lagt inn egen kontaktinformasjon.

Feil kontaktinformasjon har gjort at noen har mottatt melding fra Husbanken, til tross for at de ikke har søkt på bostøtte. I slike tilfeller bør kommunen spørre om de har logget seg inn på en offentlig tjeneste på vegne av noen, og registrert egen kontaktinformasjon. Mest sannsynlig har de logget seg på en tjeneste hos Skatteetaten eller NAV, for eksempel hjulpet noen med selvangivelsen. Hvis det er tilfelle, bør innringer videresende meldingen de har mottatt til rette vedkommende.

Hvis det er behov for at flere kan lese søkers post, så er det enkelt å få til med digital postkasse. Der kan søker selv administrere hvem som skal ha tilgang til postkassen. 

Når det er feil kontaktinformasjon, får søker heller ikke varsel om at vi har sendt ut vedtaket. Søkere som henvender seg fordi de ikke har fått vedtaket sitt for april, kan logge inn på husbanken.no og lese vedtaket der. Samtidig bør kommunen oppfordre søkere til å opprette digital postkasse, og/eller endre kontaktinformasjon. Hvis søker ikke har mulighet til å lese digital post, så kan saksbehandlere skrive ut vedtaket og sende det til søker. Vedtaket ligger i Vis sak i bostøttesystemet.

Hvordan endre kontaktinformasjon?
Kontaktinformasjonen må endres i kontaktregisteret på Norge.no. Det er kun søker selv som kan endre kontaktinformasjonen, og hverken  Husbanken eller Norge.no kan endre informasjon på vegne av søker.

Hvordan reservere seg mot å motta post digitalt?
På Norge.no er det en enkel elektronisk løsning for reservasjon. Søker trenger kun å taste inn personnummeret for å reservere seg.  De kan også ringe Difis brukerstøtte 800 30 300 og reservere seg. Det blir automatisk sendt en bekreftelse på reservasjonen etter registreringen. 

Vi sender påminnelse om ulest post
Når søker ikke har lest vedtaket sitt innen 7 dager, plikter Husbanken  å sende en påminnelse om at de har ett ulest brev.