Digitale vedtak - henvendelser fra søkere

Her finner du informasjon om hva du kan svare på ulike spørsmål om digitale vedtak.

Hvem får tilsendt vedtaket som digital post?

Alle som har logget seg inn på en offentlig tjeneste, for eksempel Skatteetaten eller NAV, er automatisk registrert i det offentlige kontaktregisteret med kontaktinformasjon (SMS eller e-post) vil heretter motta vedtak som digital post.

Feil kontaktinformasjon 

Det kan skyldes at de av praktiske årsaker har oppgitt kontaktinformasjon til andre i nær familie, når de tidligere har logget seg på en offentlig tjeneste. Eller kanskje noen andre i familien har handlet på vegne av dem, og lagt inn egen kontaktinformasjon.

Feil kontaktinformasjon har gjort at noen har mottatt melding fra Husbanken, til tross for at de ikke har søkt på bostøtte. I slike tilfeller bør kommunen spørre om de har logget seg inn på en offentlig tjeneste på vegne av noen, og registrert egen kontaktinformasjon. Mest sannsynlig har de logget seg på en tjeneste hos Skatteetaten eller NAV, for eksempel hjulpet noen med selvangivelsen. Hvis det er tilfelle, bør innringer videresende meldingen de har mottatt til rette vedkommende.  

Hvordan endre kontaktinformasjon?

Kontaktinformasjonen må endres i kontaktregisteret på Norge.no. Det er kun søker selv som kan endre kontaktinformasjonen, og hverken  Husbanken eller Norge.no kan endre informasjon på vegne av søker.

Hvis det er behov for at flere kan lese søkers post, så er det enkelt å få til med digital postkasse. Der kan søker selv administrere hvem som skal ha tilgang til postkassen. 

Hvordan reservere seg mot å motta post digitalt?

På Norge.no er det en enkel elektronisk løsning for reservasjon. Søker trenger kun å taste inn personnummeret for å reservere seg.  De kan også ringe Difi sin brukerstøtte 800 30 300 og reservere seg. Det blir automatisk sendt en bekreftelse på reservasjonen etter registreringen. 

Vi sender påminnelse om ulest post

Når søker ikke har lest vedtaket sitt innen 7 dager, plikter Husbanken  å sende en påminnelse om at de har ett ulest brev.