Skal du veilede bostøttesøkere?

Her finner du tips til hva du kan svare søkerne i ulike tilfeller.

Her er noen aktuelle tilfeller som kan dukke opp:

 • Feil i meldepliktige inntekter eller netto formue
  Alle søkere får i vedtaket beskjed om å melde fra om endringer i meldepliktige inntekter eller formue. Hvis søker ikke har meldt fra om endringer, må de klage på vedtaket. Det gjør de ved å fylle ut ett eget klageskjema. De trenger ikke å dokumentere inntektene eller formuen. Opplysningene blir etterkontrollerte når skatteoppgjøret er klart.

  HB 9.S.04 - klage på inntektsgrunnlaget   bokmål     nynorsk

  Søker skal sende skjemaet på papir direkte til Husbanken - da får vi en raskere saksgang i slike saker.
 • Feil månedsinntekter
  Vi innhenter alle inntekter søker har hver måned. Det gjelder også feriepenger, etterbetalinger og andre ytelser som er skattepliktige. Vi bruker brutto inntekt.

  Hvis det er feil i inntektene vi innhenter, må søker henvende seg til arbeidsgiver eller andre som utbetaler, og be om at opplysningene blir rettet. Når opplysningene er rettet, skal søker sende melding om det til kommunen og be om ny beregning. Husbanken vil da fatte et nytt vedtak.

  Søker kan sjekke hva arbeidsgivere, NAV og andre rapporterer til Skatteetaten. Det kan de sjekke på altinn.no. (Tips; sjekk hva arbeidsgiveren din har rapportert inn på deg. Da blir det enklere for deg å veilede andre.) Saksbehandlere kan også se mer detaljerte inntektsopplysninger i bostøttesystemet enn de søker får oppgitt i vedtakene.

 • Feil netto formue pga. barns formue
  Hvis søker skatter for barns formue, kan han/hun be om at barnets formue blir trukket ut. Det må de gjøre på et eget skjema, og legge med dokumentasjon.

  HB 9.S.09 - Opplysninger om barns formue    bokmål     nynorsk
 • Etterbetalinger
  Hvis noen har fått en etterbetaling som NAV eller kommunen har tatt helt eller delvis refusjon i, må de klage på vedtaket. De må da legge ved dokumentasjon på hvor mye som ble tatt i refusjon.  Klagen skal de sende til kommunen på papir.

 • Nye personer flytter inn
  Vi trenger flere opplysninger enn før, når nye voksne flytter inn i boligen. Vi jobber med å lage ett nytt skjema som er spesielt tilpasset denne situasjonen. Inntil videre må søker bruker søknadsskjemaet og fylle inn side 1 og 3.